Aangepast rookbeleid en prullenbakken gedoneerd aan het leger des heils
Buurtnieuws Verantwoord

RAI Amsterdam verbetert rookbeleid en bevordert gezondheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

dinsdag, 23 mei 2023

RAI Amsterdam heeft de verantwoordelijkheid om het welzijn van haar medewerkers en bezoekers te waarborgen, waardoor het rookbeleid onlangs is aangepast. De afgelopen week zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de rookvoorzieningen. Er zijn nieuwe afvalbakken, asbakken, tegels en bewegwijzering geplaatst, waarmee alle ingangen, inclusief toegangsdeuren, als rookvrije zone zijn aangewezen. Hoewel roken binnen het RAI-terrein al strikt verboden is, is het in de openbare ruimtes wel toegestaan. De aanschaf van nieuwe faciliteiten dient om duidelijker aan te geven waar roken wel en niet is toegestaan.

Het hoofddoel van deze verbeteringen van de faciliteiten en de plaatsing van borden is de bescherming van werknemers en bezoekers tegen onvrijwillige blootstelling aan tabaksrook. Bovendien willen we een positief voorbeeld stellen door het weggooien van sigarettenpeuken in asbakken aan te moedigen en roken in de buurt van uitgangen te ontmoedigen. Daarnaast sluiten deze acties aan bij de ambitie van de regering om tegen 2040 een rookvrije generatie te bevorderen.

Een nieuwe bestemming voor de prullenbakken

Naast het verlichten van de lasten voor niet-rokers heeft de vervanging van deze voorzieningen een secundair maatschappelijk voordeel. De oude afvalbakken van de RAI hebben een nieuwe bestemming gekregen in verschillende buurthuizen van het Leger des Heils, waar ze nuttig kunnen worden gebruikt.

Roken is toegestaan buiten het terrein van de RAI, in daarvoor bestemde ruimtes met asbakken. Bijgaande afbeelding illustreert de specifieke locaties waar roken is toegestaan, zoals aangegeven door rookborden.


rai plattegrond voor roken bezoekers