Diversiteit & Inclusie

RAI Amsterdam is er voor iedereen

Jaarlijks verwelkomen we 1.5 miljoen bezoekers van bijna alle nationaliteiten ter wereld voor een nationale of internationale beurs of congres gericht op elk vakgebied, theatervoorstelling of ander evenement. Daarom staat het centraal om een inclusieve organisatie te zijn en een inclusieve bedrijfscultuur te handhaven in alles wat we ondernemen. We willen een omgeving creëren waarin iedereen niet alleen professioneel uitblinkt, maar zich ook echt thuis voelt. Bij RAI Amsterdam is diversiteit niet slechts een doel; het is een integraal onderdeel van onze identiteit, en inclusiviteit is niet zomaar een concept; het is de essentie van hoe we willen dat elke persoon onze gedeelde ruimte ervaart.

Bij RAI Amsterdam zetten we ons in voor het bouwen van een toekomst die niet alleen voordelig is voor organisatoren, exposanten en bezoekers, maar ook voor onze buren, medewerkers, belanghebbenden, de stad Amsterdam en haar inwoners. We plannen en werken samen om van de RAI een gastvrije, gezonde en uitnodigende plek te maken waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Lees onze volledige verklaring over diversiteit en inclusie.

Visie

In 2026 is RAI Amsterdam een stap dichterbij het creëren van een personeelsbestand dat een beter afspiegeling is van de Gemeente Amsterdam.

Alle medewerkers voelen zich een onderdeel van RAI Amsterdam en iedereen krijgt gelijke kansen en wordt gerespecteerd ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.

Missie

RAI Amsterdam is er voor iedereen.

RAI Amsterdam streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen.

Inclusie betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Niet ondanks, maar dankzij verschillen.

Strategie

We gaan dit doen door proactief aan de slag te gaan met de thema's Diversiteit & Inclusie.

We gaan samen met medewerkers en directie een plan opstellen waarmee we iedereen bij RAI Amsterdam bewustmaken van het belang van Diversiteit en Inclusie.

We doen dit in continue dialoog en samenwerking, waarbij we periodiek onze impact meten.

 

 

 

Our house is your home

 

 

Beleid

Het beleid beschrijft onze inspanningen voor een diverse en inclusieve RAI voor de komende twee jaar. Het is van toepassing op alle medewerkers, ongeacht hun positie. RAI Amsterdam heeft een team dat zich volledig richt op het versterken van onze diverse, gelijke en inclusieve cultuur. Daarnaast is er een sterke ambassadeursgroep. De centrale vraag van het team is altijd 'Wat heb je nodig om succesvol te zijn?'. Op deze manier stimuleren we iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Het team werkt samen met de ambassadeursgroep aan verschillende projecten, voert gesprekken met collega's, verfijnt de doelstellingen en ambities en organiseert interne evenementen op het thema.
20 procent van de organisatie in Nederland implementeert actief diversiteitsbeleid
7 procent van alle werknemers heeft een niet-westerse achtergrond, terwijl dit cijfer twaalf procent is in de algehele beroepsbevolking
De uurloonkloof tussen mannen en vrouwen varieert van tien tot veertig procent

"Ik ben erg trots dat de RAI dit onderwerp aangrijpt en dat RAI straks de werkplek is voor iedereen net als voor al onze evenementen".

Jaimie Roelofs Diversiteit en Inclusie Ambassadeur

Focus gebieden

Bij RAI Amsterdam leggen we de nadruk op twee belangrijke pijlers: Sociale Veiligheid en Verbondenheid. Deze pijlers vormen de kern van ons streven naar een inclusieve cultuur en het creëren van een omgeving waarin individuen zich vrij voelen om zichzelf te zijn, zonder enige vorm van discriminatie of uitsluiting.

We blijven constant gefocust op deze twee pijlers. Zo hebben we een ambassadeursnetwerk om projecten uit te rollen en onze praktijken op deze focusgebieden te verbeteren. Daarnaast organiseren we gedurende het jaar evenementen rond het thema diversiteit en inclusie, zoals Leader Day 2024 en Diversity Week.

Hieronder lichten we toe waarom deze focusgebieden zo belangrijk zijn.

Sociale veiligheid icoon

Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid is de hoeksteen van een gezonde werkomgeving. Het is niet alleen een kwestie van fysieke veiligheid, maar ook van het gevoel van welzijn en acceptatie. Bij RAI Amsterdam streven we ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om zijn of haar ideeën te delen, feedback te geven en vragen te stellen. Een cultuur van sociale veiligheid bevordert open communicatie, begrip en respect voor diversiteit. We erkennen dat verschillen in achtergrond, ervaringen en perspectieven de kracht van ons team versterken. 

Ontdek meer over sociale veiligheid

Belonging

Belonging

Belonging, ofwel het gevoel van verbondenheid, is de sleutel tot een positieve werkomgeving. Bij RAI Amsterdam geloven we dat iedereen het recht heeft om zich gewaardeerd en geaccepteerd te voelen, ongeacht hun genderidentiteit, seksuele geaardheid, geslacht, handicap, afkomst of religie.  

Ontdek meer over belonging