Informatie over afval & logistiek

100% afvalrecycling

Samen met onze afvalverwerkingspartner streven wij naar 100% afvalrecycling. We streven naar zero waste. Afval zien we namelijk als materiaal op zoek naar een nieuwe bestemming. We proberen materialen dan ook zoveel mogelijk te recyclen. Van afval naar kunst, kleding, of (bio)brandstof.

Hierbij betrekken wij de hele keten om zoveel mogelijk mensen te inspireren om afval te reduceren, hergebruiken en te recyclen. Hierbij wordt gekeken naar innovatieve manieren om afval in te zamelen en ervoor te zorgen dat afval de RAI niet verlaat.

Lees meer over materiaalgebruik

Renewi

Afvalmanagement tijdens opbouw, evenement en afbraak is gebaseerd op 100% recycling van afval, waarbij je betaalt voor je eigen afval. Lever uw afval gescheiden aan; het gescheiden afleveren van afval brengt kostenvoordelen met zich mee. Restafval is namelijk de duurste variant van afval. Scheiden van afval zorgt er dus voor dat u minder kosten maakt. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Staat u met een stand op een evenement of congres?

Wij werken nauw samen met afvalverwerkingsbedrijf Beelen om afval zo goed mogelijk te scheiden en te werken aan een schoner en beter milieu. Wij bieden speciale afvalscheidingsmogelijkheden aan zoals containers, zakken en bakken.

Heeft u een kleine stand? Ook daar is aan gedacht. Er zijn kleine scheidingsmiddelen voor alle soorten afval. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw afval kwijt en wordt dit door Beelen afgevoerd en verwerkt. U heeft er dus geen omkijken meer naar en behoudt een schone opgeruimde stand.

DB Schenker

Logistieke informatie

Er komt veel kijken bij het organiseren van uw deelname aan een evenement. Hoe komen mijn spullen bij RAI Amsterdam en vervolgens op de stand? Waar mag en kan ik laden en lossen?

Bij de RAI werken we nauw samen met onze inhouse logistiek partner DB Schenker.

RAI Logistics Management System

Via dit systeem kunt u eenvoudig een tijdslot reserveren voor het plannen van alle vrachtleveringen van en naar de RAI.

Logistieke voorzieningen

Internationaal transport

Onze logistiek partner DB Schenker heeft een vast kantoor in RAI Amsterdam, met een team logistieke specialisten. Transportdiensten kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week worden gepland en uitgevoerd. Het logistiekkantoor is niet alleen bemand tijdens de opbouw- en afbraakperioden, maar ook tijdens de evenementen. DB Schenker biedt flexibele oplossingen voor logistiekwensen en garandeert een optimale service voor individuele deelnemers.

Opslag op locatie

Er zijn twee belangrijke opslagfaciliteiten bij RAI Amsterdam (Holland- en Europa Complex) met een totaal vloeroppervlak van 1.442 m². Daarnaast kan DB Schenker, op maat, tijdelijke opslagfaciliteiten buiten het RAI terrein aanbieden. 

Laden en lossen

DB Schenker levert deze diensten met behulp van een scala aan moderne hefapparatuur. Alle apparatuur voldoet aan de meest recente milieueisen. Een aantal vorkheftrucks staat permanent op locatie, kranen en ander zwaar materiaal dienen vooraf te worden besteld.

Verkeersregeling

Tijdens de drukke opbouw- en afbraakperiodes creëert RAI Amsterdam ‘bufferzones’ voor vrachtwagens. De verkeersregelaars regelen de beperkte ruimte op de werkterrassen. Zij roepen de vrachtwagens op uit de bufferzone wanneer er ruimte vrijkomt om te laden en zij zorgen ervoor dat trucks niet langer op de terrassen blijven dan nodig. Deze service wordt gedirigeerd zodat vrachtwagens op tijd kunnen lossen en laden.

Uitklaring/inklaring douane

Douaneformaliteiten zijn goed geregeld in Nederland. Deze kunnen worden gefaciliteerd door middel van de douanelicentie en het entrepot van DB Schenker. De verwerking van goederen in het entrepot bij RAI Amsterdam neemt ongeveer een uur in beslag, goederen kunnen permanent of tijdelijk worden ingeklaard. Voor permanente inklaring zijn douanerechten en –belasting verschuldigd. Tijdelijke import is vrijgesteld van rechten en belasting bij gebruik van het entrepot van DB Schenker, en onder de voorwaarde dat de goederen in entrepot opnieuw worden geëxporteerd. Inklaring van lucht- en zeevracht kan worden geregeld in de lucht- of haven bij binnenkomst in Nederland. Inklaring op het vliegveld neemt meestal vier tot zes uur in beslag, in de haven een of twee dagen.

Binnenlands transport

Het team van DB Schenker plant en coördineert het transport van inkomende en uitgaande zee- en luchtvracht. Bemiddelaars op Schiphol en in de haven van Rotterdam regelen de lokale gang van zaken.

Internationale vracht

DB Schenker kan het transport van expositiestukken van over de hele wereld en ook de terugreis na het evenement regelen.