Leveranciers informatie

Welkom bij RAI Amsterdam!

RAI Amsterdam en haar leveranciers creëren samen de mogelijkheid om jaarlijks meer dan 50 internationale congressen, 70 (vak) beurzen, evenementen en meer dan duizend kleinere congressen, presentaties en meetings te faciliteren. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van onze leveranciers.

In de agenda op de website van RAI Amsterdam is alle informatie te vinden over de komende evenementen.

Het huidige RAI Amsterdam complex aan de Zuidas is in 1961 geopend. Voor die tijd zetelde de RAI gedurende veertig jaar in een gebouw aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam (de 'Oude RAI').
In de beginjaren tot 1922 beschikte de RAI niet over een eigen expositiecentrum, maar werd het roemruchte - nu niet meer bestaande - Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt gebruikt. De allereerste RAI tentoonstelling werd daar in 1895 georganiseerd. De RAI Vereniging, die deze beurs organiseerde, werd opgericht in 1893.

Alle informatie over leveringen aan RAI Amsterdam kunt u vinden in onze voorwaarden en reglementen.

Alle informatie over veilig werken bij RAI Amsterdam kunt u vinden in ons Handboek Veilig Werken.

Nee, in navolging van de Europese tabakswet is ook RAI Amsterdam per 1 juli 2008 rookvrij. Het rookverbod geldt in alle RAI-gebouwen, inclusief cateringlocaties en parkeergarages. Ook tijdens op- en afbouw is roken binnen niet meer toegestaan!

Voor rokers zijn buiten speciale rookzones gecreëerd. Houd er rekening mee dat wanneer buiten gerookt gaat worden, er een stempel bij de entrees gehaald moet worden zodat het beursgebouw weer betreden kan worden.

De overheid legt boetes op aan personen en organisaties die zich niet aan de wet houden. RAI Amsterdam is bij overtredingen dus strafbaar en zal boetes waar mogelijk doorbelasten aan organisaties of individuen. Om dit zo veel als mogelijk te voorkomen, zullen wij rokers actief attenderen op het rookbeleid. Daarnaast rekenen wij op ieders medewerking!

Nee. Moet u laden of lossen bij het Centraal Magazijn, Technical Services, Magazijn van de Keuken of in Hal 3 dan mag uw vrachtwagen maximaal 3.60m hoog zijn.

De maximale doorrijdhoogte in de RAI parkeergarages is 1,90 meter. Voor de P4 geldt 2,70 meter.

Om uw en onze veiligheid te waarborgen is het belangrijk te weten wat er waar gebeurt in en om RAI Amsterdam. Gevaarlijke of risicovolle werkzaamheden vereisen meer voorbereiding en aandacht. Om in kaart te brengen welke risico’s bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen voor gezondheid, veiligheid en milieu is het belangrijk dat werkzaamheden aangemeld worden. Het gaat om werkzaamheden die in opdracht van RAI Amsterdam worden uitgevoerd.

Het gaat om werkzaamheden die in opdracht van RAI Amsterdam worden uitgevoerd op of aan:

 • Het dak;
 • Technische installaties;
 • Besloten ruimtes;
 • Werken op hoogte.

Het aanvragen van een werkvergunning is in bovenstaande staande gevallen verplicht.

Het is verplicht om u te registreren als u het complex van RAI Amsterdam betreed. Regels m.b.t. registratie zijn te vinden in ons accommodatie regelement.

Informatie over hoe de veiligheid is georganiseerd vind u hier.

De werkgever is verplicht om voor goede werkomstandigheden te zorgen. Werknemers en derden zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om risico’s voor de veiligheid en gezondheid te vermijden. Dit kunt u nalezen in ons handboek veilig werken.

In geval van calamiteiten wordt u verzocht om te verzamelen bij een van de op de plattegrond aangegeven BHV punten.

Let tijdens de opbouw en afbraak op de rode lamp in de hal. Is de rode lamp aan? Dan is iedereen verplicht veiligheidsschoenen en een helm te dragen. De helm moet voldoen aan de EN397 norm en voorzien zijn van een CE-markering.

Indien u niet beschikt over persoonlijke beschermingsmiddelen, bestelt u de helmen en schoenen met het grootste gemak in de webwinkel. U kunt ze natuurlijk ook direct kopen in het RAI Hospitality Crew Centre.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft, deze veiligheidsregels zijn er immers om de veiligheid van uw en onze medewerkers te waarborgen.

Er zijn diverse opties:

 • Een pakket kopen bestaande uit de helm en schoenen;
 • Alleen de helm kopen;
 • Alleen de schoenen huren.

Uw bestelling ligt vanaf de eerste opbouwdag voor u klaar bij RAI Hospitality Centre.

Wilt u liever mailen? Dit kunt u doen naar: hospitalitycrewcentre@rai.nl.

Voor het gebruik en afvoeren van gevaarlijke stoffen kunt informatie vinden in onsHandboek Veilig Werken onder hoofdstuk 7.

Neem direct contact op met  020 549 12 34. Geef direct de volgende gegevens door:

 • Meld wie u bent;
 • Wat er gebeurd is;
 • Waar het gebeurd is;
 • Het aantal slachtoffers.

Blijf bij het slachtoffer(s) en verleen, waar mogelijk, eerste hulp in afwachting van deskundig hulp.

Alle meldingen, storingen en verzoeken op technisch gebied kunnen worden doorgegeven via:

020 549 14 60

realestate@rai.nl

Wij nemen u graag de verzorging van het eten en drinken uit handen, zowel tijdens de opbouw en afbraak van een evenement. Via de webshop zijn er cateringproducten te bestellen. Specifieke cateringwensen kunt u via de afdeling Exhibitor Services kenbaar maken. U kunt uw cateringbestelling plaatsen via:

exhibitorservices@rai.nl
020 549 19 28