Toegangsbeleid tijdens opbouw en demontage

Tijdens opbouw- en demontageperiodes is RAI Amsterdam alleen toegankelijk met een geldige badge.

Standbouwers/Toeleveranciers

Standbouwers en Toeleveranciers hebben tijdens de opbouw- en demontageperiode alleen op vertoon van een opbouw- en demontagebadge toegang tot RAI Amsterdam.

Om in het bezit te komen van een dergelijke badge, dient men zich te registreren. U wordt verzocht uw standbouwers en toeleveranciers zoveel mogelijk vooraf te laten registreren. Dit om een snelle doorstroom bij aankomst in de RAI te bevorderen. Na registratie ontvangt men een afhaalbericht waarmee men op diverse locaties in de RAI de opbouw- en demontagebadge kan afhalen.

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs kunnen standbouwers/toeleveranciers zich ook bij aankomst bij de RAI registreren. Eventuele wachttijden kunnen dan niet altijd worden voorkomen.

De registratiemodule voor opbouw- en demontagebadges is te bereiken via de RAI Security Portal. Wij verzoeken u deze informatie en de link te communiceren aan uw standbouwer/leveranciers.

Met vragen over opbouw- en demontageregistratie kunt u contact opnemen met RAI Security:
020 549 30 06
security@rai.nl

Deelnemers

Deelnemers hebben tijdens de opbouwperiode toegang tot RAI Amsterdam met de voucher voor de Deelnemersbadge. Door deze voucher te scannen bij een uitgiftezuil bij de inbrengdeuren, ontvangt men direct een Opbouwbadge.

Meer informatie over het bestellen van de Deelnemersbadges vindt u in de webshop.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de standopbouw- en afbraakperiode is het verplicht goedgekeurde veiligheidsschoenen te dragen. Een veiligheidshelm is alleen verplicht als het rode zwaailicht brandt in de hallen.

Tijdens de inrichtingsperiode is het niet nodig veiligheidsschoenen of veiligheidshelm te dragen. Dit geldt ook de laatste beursdag gelijk na sluiting beurs.

Veiligheidsregels

Kijk ook op www.rai.nl/veilig-werken/ voor algemene regels over Veilig Werken.

JF/070120