Buurtnieuws Verantwoord

RAI Amsterdam tekent ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2021 – 2025

woensdag, 31 maart 2021

Onder toeziend oog van Wethouder Victor Everhardt heeft RAI-CEO Paul Riemens maandag 29 maart samen met 55 andere partijen in de Zuidas, namens de RAI zijn handtekening gezet onder de ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2021 – 2025, met daarin concrete ambities waar komende jaren aan gewerkt wordt. De Zuidas van het aardgas, een grotendeels emissievrij wagenpark, 25.000m2 waterbergend groen dak, een plan voor meer groen en nestkasten tot aan een Zero Waste Zuidas. Met deze handtekening onderschrijft de RAI het belang van en werken aan zowel een eigen duurzame bedrijfsvoering als een duurzame omgeving.

Krachten bundelen
RAI Amsterdam is trotse participant van Green Business Club Amsterdam Zuidas (GBC Zuidas). Een impactorganisatie waarbinnen 55 participanten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuidas, werken aan de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering door de uitvoering van concrete projecten. Alle participanten zijn het met elkaar eens dat de ambities om het gebied te verduurzamen alleen maar haalbaar zijn als de krachten worden gebundeld. Wethouder Victor Everhardt tijdens zijn speech: “Samen staan we sterk. We inspireren elkaar en gaan samen aan de slag. Hoe verschillend we ook zijn in wat we doen, we delen de ambitie om dit gebied en de bedrijfsvoering te verduurzamen. We houden het niet bij ambities op de Zuidas, maar voegen de daad bij het woord. Zodat iedereen straks bij het woord Zuidas niet alleen denkt aan innovatie en economisch succes, maar ook denkt: daar zitten bedrijven en instellingen die verantwoordelijkheid hebben genomen voor een schonere, groenere stad. Daar wordt de weg naar Parijs, naar dat belangrijke doel, geplaveid en werkelijkheid. Ik kijk uit naar de komende 10 jaar in deze samenwerking, zodat we met elkaar de ambities kunnen waarmaken."

Duurzame ontwikkeling RAI Amsterdam
De ambitieverklaring past volledig binnen de duurzame visie van RAI Amsterdam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft een integrale plek in de RAI organisatie en bedrijfsstrategie. Wat we doen, willen we op een maatschappelijk verantwoorde manier doen, in de beleving en ervaring van de maatschappij. RAI Amsterdam zet zich continu in om waar mogelijk haar negatieve impact op de maatschappij te voorkomen, dan wel te minimaliseren en tegelijkertijd zoekt de RAI actief naar mogelijkheden om haar maatschappelijke bijdrage te vergroten.

Over Green Businnes Club Zuidas
Green Business Club (GBC) Zuidas is een impactorganisatie met 55 participanten, waaronder RAI Amsterdam, die zich richt op het behalen van concrete duurzame resultaten door het initiëren van duurzame projecten. GBC Zuidas is een zelfstandige stichting en is in 2011 is opgericht door onder andere ABN AMRO, ORAM en gemeente Amsterdam Zuidas.