Verantwoord

Nieuw afvalproces op de kantoren van RAI Amsterdam

vrijdag, 17 juni 2022

Per 13 juni start er op de kantoorlocaties van RAI Amsterdam een nieuw afvalproces in nauwe samenwerking met CSU en Bnext. Het doel van deze procesverandering is het hoogwaardiger kunnen verwerken van het kantoorafval en het verminderen van de hoeveelheid restafval.

RAI Amsterdam gaat binnen deze nieuwe situatie de diversiteit aan gescheiden afvalstromen die worden ingezameld opschroeven op de kantoren, om zodoende de hoeveelheid restafval te reduceren en een betere recycling mogelijk te maken. Op dit moment worden de stromen plastic, papier, koffiebekers en restafval op de kantoren gescheiden. In de nieuwe situatie worden de volgende afvalstromen gescheiden ingezameld: Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD), papier, koffiebekers, koffiedroes, GFT (pilot) en restafval.

RAI Amsterdam wordt onderdeel van de PMD-route Zuidas.
PMD is de vervanger van de huidige plastic stroom. Er is gekozen voor PMD omdat dit hoogwaardiger verwerkt en gerecycled kan worden. Er wordt door Bnext, de afvalverwerker van RAI Amsterdam, op dit moment met elektrisch vervoer een PMD-route over de Zuidas gereden waar het PMD wordt verzameld. Deze zal in de nieuwe situatie ook het PMD van de RAI kantoren gaan vervoeren naar de locatie in Nieuwe Wetering, waar het machinaal gescheiden gaat worden en klaar gemaakt wordt voor verwerking. Hierdoor worden er geen extra transportbewegingen gerealiseerd.

Van koffiedroes tot biogas tot bouwstenen voor nieuwe producten
De koffiedroes die de RAI op kantoor gaat inzamelen wordt verzameld door Bnext en zal vanaf een centrale locatie in Amsterdam of Nieuwe Wetering opgehaald worden door Meerlanden. Hier wordt de koffiedroes binnen een circulair systeem verwerkt tot onder andere biogas en compost. De verwerking bij Meerlanden is de eerste stap. Medio eind 2022 is Bnext van plan het koffiedroes te vervoeren naar Caffe Inc, waar de koffiedroes klaargemaakt wordt voor het gebruik in nieuwe producten. Zo worden er onder andere persoonlijke verzorgingsproducten, plaatmateriaal en kleurstoffen van gemaakt. ‘’We zijn heel blij dat we met stap één de koffiedroes kunnen composteren bij Meerlanden. Stap twee gaat het upcyclen tot nieuwe producten zijn van de koffiedroes, in samenwerking met Caffe Inc,’’ aldus Floris Gloudemans van Bnext.

Afval op de beursvloer
Afvalmanagement staat hoog op de agenda bij de RAI, zeker ook als het gaat om afval op de beursvloer. Het gescheiden inzamelen van koffiedroes en PMD is voor de RAI nieuw. Er wordt op dit moment onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze stromen ook op de beursvloer gescheiden in te zamelen. De eerste experimenten hiervoor staan reeds in de steigers.

Afval voorkomen
Naast aandacht voor hoogwaardige verwerking, zet RAI Amsterdam zich ook actief in om afval waar mogelijk te voorkomen. Binnen de kantoren betekent dit bijvoorbeeld op korte termijn het uitfaseren van het gebruik van disposables. RAI Amsterdam blijft op zoek naar mogelijkheden om overige afvalbronnen te reduceren.