Jaarverslag

De fysieke ontmoeting blijft

woensdag, 22 juni 2022

Met het zojuist gepubliceerde jaarverslag 2021 blikken we terug op een bewogen jaar voor de RAI. Eén die met gesloten deuren voor evenementen begon en weer eindigde. Toch is er in de tussenliggende periode een hoop gebeurd en heeft de RAI haar economische en maatschappelijke waarde aantoonbaar gemaakt voor de stad Amsterdam en ver daarbuiten. Daarnaast is in 2021 duidelijk geworden dat een scherm en een internetverbinding geen vervanger is voor de fysieke ontmoeting. In de korte tijd dat we open waren voor evenementen bruiste ons beurs- en congresgebouw van de energie.

Met de introductie van de eerste vaccins tegen Covid-19 beloofde 2021 het jaar te worden waarin Nederland terug zou keren naar 'normaal'. Tegen de zomer waren de resultaten dusdanig positief, dat de overheid - na eerdere versoepelingen van maatregelen tegen Covid - ook evenementen onder voorwaarden mogelijk maakte. Een half jaar aan fysieke ontmoetingen ging hiermee verloren, maar we stonden in deze periode allesbehalve stil. Intensief klantcontact, het bedenken en uitvoeren van coronaproof-concepten, ondersteunen van de GGD en maatschappelijke initiatieven en de voorbereiding op heropening van de RAI is waar we ons destijds vooral mee bezig hielden. Deze activiteiten maakten de start van het (zakelijke) evenementenseizoen en heropening van Amsterdam als congresstad in augustus mogelijk.

Met een inhaalslag van fysieke ontmoetingen beleefden we tot en met november 2021 de drukste maanden in onze geschiedenis. Professionals uit vele sectoren kwamen tot de laatste maand van het jaar in contact met elkaar en met vertegenwoordigers van start-ups, overheids- en kennisinstellingen, multinationals en meer. Om kennis te vergaren en delen, te netwerken en om business te doen. Door de komst van een nieuwe corona-variant eindigden we het jaar zoals we het waren begonnen: met gesloten deuren voor evenementen.

De toegang tot beurzen, congressen en andersoortige evenementen werd door de Nederlandse overheid in februari 2022 weer opengesteld. Sindsdien draait de RAI op volle toeren en zijn de vooruitzichten, met een goed gevulde agenda voor de komende jaren, goed. Er is succesvol geacquireerd, waarbij nieuwe internationale beurzen als Silicone Expo, Coldwater Seafood en Interspill zijn toegevoegd aan de agenda. Ook verwelkomen we steeds meer relevante medische congressen, zoals EAU, ESC, IASP Word on Pain en ESCRS.

De RAI is terug op het wereldtoneel en brengt mensen over de hele wereld fysiek en virtueel bij elkaar. We zien er naar uit ook u te verwelkomen!