Jaarverslag

RAI Amsterdam is een volledig zelfstandig opererende onderneming en wordt gefinancierd met private middelen. In het jaarverslag publiceren we de financiële resultaten van onze activiteiten en geven we onze visie op de toekomst.

Al onze activiteiten vallen onder RAI Amsterdam B.V., een werkmaatschappij van RAI Holding B.V. Deze holding is in handen van de Gemeente Amsterdam (25%) en de RAI Vereniging (75%).

Mede dankzij aanhoudend positieve resultaten beschikt RAI Holding over een solide balans. Voor het realiseren van positieve resultaten is het van belang dat de kostenstructuur voor een belangrijk deel flexibel is, zodat de kosten kunnen 'meebewegen' met omzetschommelingen.

Lees hier de highlights over 2019 en de complete verslaglegging over de afgelopen jaren.

Bericht van de CEO

2019 was een goed jaar voor RAI Amsterdam. Onze aangescherpte strategie brachten we tot uitvoering. Er werd er gebouwd en verbouwd, aan het onlangs geopende nhow Amsterdam RAI hotel en de vernieuwde hal 5. Dit terwijl we onze deuren openden voor een groot aantal vak- en publieksevenementen.

Ruim 1,6 miljoen mensen bezochten ons beurs- en congrescentrum in Amsterdam of één van onze evenementen in het buitenland. Om kennis te delen, zaken te doen, geïnspireerd te raken en vermaakt te worden. Uit de klanttevredenheid en bezoekersaantallen blijkt dat we hier wederom in zijn geslaagd.

De RAI wil er zijn voor iedereen en bijdragen aan de duurzame groei en ontwikkeling van mensen, markten en omgeving. Zo creëren we waarde voor stad en stakeholders, zowel economisch als maatschappelijk. In het jaarverslag 2019 is te zien en lezen hoe wij hier invulling aan geven.

Lees meer in het Jaarverslag »