Jaarverslag

RAI Amsterdam is een volledig zelfstandig opererende onderneming en wordt gefinancierd met private middelen. In het jaarverslag publiceren we de financiële resultaten van onze activiteiten en geven we onze visie op de toekomst.

Al onze activiteiten vallen onder RAI Amsterdam B.V., een werkmaatschappij van RAI Holding B.V. Deze holding is in handen van de Gemeente Amsterdam (25%) en de RAI Vereniging (75%).

Een bericht van de CEO is onder te lezen en bevat enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar. Klik op de afbeelding rechts voor alle hoogtepunten, alsook het jaarverslag 2020 zelf. Eerdere jaarverslagen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Bericht van de CEO

2020 ging veelbelovend van start. Terwijl we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in het buitenland volgden en voorbereidingen troffen, vonden in de eerste maanden van het jaar nog een aantal grote evenementen in de RAI plaats. Veel evenementen die van belang zijn voor de missiegedreven topsectoren van Nederland stonden in 2020 gepland. Dit vooruitzicht werd drastisch verstoord door de snelle verspreiding van het virus.

Terwijl ons beurs- en congrescomplex in 2020 met name in gebruik was als test- (en later vaccinatie) faciliteit in de strijd tegen Covid-19, hebben we alles op alles gezet om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en ons klaar te maken voor evenementen, zodra deze mochten plaatsvinden. Middels een reorganisatie is er stevig ingegrepen. Een uiterst pijnlijk, maar noodzakelijk besluit om de financiële positie van de RAI te waarborgen. Met een plattere en compactere organisatie werkten we door aan concepten die in tijden van corona gelanceerd konden worden en aan een digitale propositie om virtuele evenementen te kunnen organiseren en faciliteren. Dit alles om het ontmoeten tijdens en na corona mogelijk te maken.

Het coronaprotocol en de draaiboeken liggen klaar om te starten met fysieke en hybride evenementen. Met een goed gevulde evenementenkalender tot voorbij 2025, keert de RAI sterker dan ooit terug op het wereldtoneel, om mensen over de hele wereld fysiek en virtueel bij elkaar te brengen, hen kennis te laten delen en hen te inspireren. We kijken daar enorm naar uit!

Lees meer in het Jaarverslag 2020 »