COVID-19 Evenementen Verantwoord

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten vastgesteld

donderdag, 18 juni 2020

Het protocol voor zakelijke bijeenkomsten in Nederland, aangeboden namens Eventplatform, is vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit protocol laat de evenementenbranche zien verantwoordelijkheid te willen nemen in het veilig en verantwoord laten plaatsvinden van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving.

In een reactie laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten dat dit protocol bijdraagt aan een versterkt vertrouwen, van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden, dat de branche op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalvemetersamenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit over het (gefaseerd) openstellen van de branche zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

Regelgeving vooralsnog ongewijzigd
Het protocol voor zakelijke bijeenkomsten geldt als een afspraak van de evenementenbranche met de bij hen aangesloten partijen. De branche is zelf verantwoordelijk voor naleving hiervan. Dit is dus geen vervanging van de huidige wet- en regelgeving. Ook de huidige Covid-19 maatregelen die voor de branche gelden blijven van kracht. RAI Amsterdam blijft zich, samen met de brancheverenigingen en aanverwante partijen, inspannen om haar deuren op korte termijn te heropenen. Met de uitgangspunten uit het protocol voor zakelijke bijeenkomsten, toegespitst op de eigen organisatie.

We zijn trots dat we samen met de brancheverenigingen deze uitgangspunten hebben bepaald, om binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM veilige en verantwoorde bijeenkomsten te kunnen organiseren.