Visie2030
Buurtnieuws Toekomst

Ruimtelijke visie naar de gemeenteraad

vrijdag, 15 oktober 2021

RAI Amsterdam wil de plek zijn waar de wereld Amsterdam ontmoet en vice versa. Een duurzame plek, verbonden met de stad én de omgeving. Een plek waar zowel klanten en bezoekers, als buurt- en stadsgenoten graag naar toe komen en verblijven. Hoe dit er uit kan zien, is reeds gevisualiseerd in de ruimtelijke toekomstvisie 2030, die de basis vormt voor het masterplan van de RAI.

Verkenningsfase
Dit masterplan is niet vastomlijnd en wordt door de RAI, samen met diverse instanties, verder uitgewerkt. Wel zijn er uitgangspunten geformuleerd en scenario’s uitgewerkt die onlangs zijn ingediend bij de gemeenteraad. Het scenario waar zowel de RAI als de gemeente zich hard voor maken, is er één waarbij de verkeersoverlast voor de omliggende woonwijken wordt gereduceerd, de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van de RAI worden vergroot én de woon- en leefklimaat wordt verbeterd met publieke en maatschappelijke voorzieningen. Met de raadsleden worden de verschillende uitgangspunten en scenario’s verkend.

De bespreking hiervan in de gemeenteraad staat gepland voor eind oktober. Op korte termijn verwachten we meer te kunnen vertellen over de plannen en vervolgstappen.