Verantwoord Buurtnieuws Evenementen

Donation Room Experiment IBC was hartverwarmend!

dinsdag, 1 oktober 2019

Afgelopen maand na de IBC konden exposanten specifieke spullen doneren voor maatschappelijke initiatieven uit de buurt en dat deden ze ook! Van drinkproducten, koffiezetapparaten, vazen, planten, Ikea kasten, tafels tot aan een stoelen klapper van een exposant en nog zoveel meer...! We hebben een inventarisatie gemaakt, waarna wij diverse maatschappelijke organisaties uit onze buurt erg blij konden maken, met items waarvan ze aangaven deze goed te kunnen gebruiken.

Waarom hebben wij dit experiment gedaan?
Voor wie is onze business waardevol? Kunnen wij wellicht onze maatschappelijke (toegevoegde) waarde vergroten door andere keuzes te maken? We ondernemen dit jaar diverse initiatieven om te ontdekken hoe wij met en dankzij onze business onze maatschappelijke (toegevoegde) waarde kunnen vergroten en daarmee verder vorm kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de RAI.

In gesprek met diverse maatschappelijke initiatieven uit de buurt werd duidelijk dat zij onder andere sterke behoefte hebben aan bepaald soort producten, om hun cliënten (kwetsbare groepen) mee te helpen of hun werkzaamheden te ondersteunen. Dit waren toevallig producten die wij vaak op de beursvloer voorbij zien komen. Met de IBC hebben wij daarom besproken of wij wellicht in de vorm van een donation room konden kijken of wij de spullen die gevraagd werden kunnen verzamelen. Met succes! Hiermee voorzien wij niet alleen in maatschappelijke behoeften om ons heen, maar zorgen wij er ook voor dat diverse producten een mooi tweede leven krijgen en bijvoorbeeld niet worden weggegooid of grote afstanden hoeven af te leggen. Het initiatief werd ook door de exposanten van de IBC erg gewaardeerd.

Hoe verder?
Afhankelijk van de behoeften en wensen buiten de RAI, kunnen we verkennen of het mogelijk is bij andere evenementen een dergelijk donatieprogramma op te zetten. Het begint wel bij de behoefte van buiten, waarna we exposanten/organisatoren de mogelijkheid kunnen geven in deze behoefte te voorzien. We zamelen dan ook alleen producten in die gevraagd worden buiten de RAI... Waarbij wij als RAI de behoefte van buiten matchen met het aanbod binnen.