Innovation

Amsterdam een toonaangevend innovatiecentrum in Europa

dinsdag, 1 augustus 2023

Amsterdam is onlangs uitgeroepen tot de meest innovatieve kleine stad in 2023. Nederland kreeg de vierde positie toegekend op het European Innovation Scoreboard.

Amsterdam heeft zijn positie als meest innovatieve kleine stad ter wereld in 2023 veiliggesteld. Deze prestigieuze titel werd toegekend door de Innovation Cities Index: Small 200 van 2ThinkNow, dat steden met een bevolking van minder dan 1 miljoen erkent die uitblinken in het creëren van gunstige omgevingen voor innovatie. Amsterdam heeft andere opvallende concurrenten zoals Tel Aviv, Basel en Frankfurt achter zich gelaten, waarmee het zijn status als krachtige speler in het innovatielandschap heeft bevestigd.

Het succes van de stad kan worden toegeschreven aan haar open zakelijke omgeving en vooruitstrevende mentaliteit, waardoor het een historische springplank is voor baanbrekende oplossingen. De innovatieve geest van Amsterdam dateert uit de jaren 70, toen het de eerste autodeelregeling ter wereld pionierde. Deze mindset is in de loop der tijd alleen maar sterker geworden, dankzij robuuste gemeentelijke initiatieven en bloeiende academische en onderzoeksinstellingen die een samenwerkend ecosysteem hebben ontwikkeld met ruimte voor nieuwe ideeën.

Het ondersteunen van de volgende golf van innovators is een topprioriteit voor Amsterdam. Dit was duidelijk te zien tijdens de TNW 2023-conferentie, waar de stad 12 lokale start-ups presenteerde die een positieve impact hebben op de wereld. De proactieve aanpak van Amsterdam bij het ondersteunen van nieuwe oplossingen voor hedendaagse uitdagingen benadrukt zijn toewijding om een betere toekomst vorm te geven.

De innovatiekracht van Amsterdam wordt verder versterkt door de positie van Nederland als toonaangevend innovatie-ecosysteem in Europa. Het onlangs uitgebrachte European Innovation Scoreboard (EIS) 2023 plaatste Nederland op een indrukwekkende 4e positie. Het EIS evalueert landen aan de hand van 32 prestatie-indicatoren, waaronder digitalisering, publiek-private partnerschappen, financiering, onderzoekssystemen, menselijke hulpbronnen en innovatie binnen het MKB.

Het EIS schrijft de status van Nederland als ‘Innovation Leader’ toe aan de kwaliteit van academische en onderzoeksinstellingen, geavanceerde digitale vaardigheden en succesvolle inspanningen om samenwerking tussen dynamische MKB-bedrijven te bevorderen, tezamen met een grotere beschikbaarheid van durfkapitaal. Deze factoren hebben bijgedragen aan de blijvende prestaties en concurrentiepositie van het land op wereldschaal, zoals blijkt uit de vijfde plaats van Nederland in de IMD Global Competitiveness Ranking van dit jaar.

De rol van Amsterdam bij het vormgeven van de toekomst is onmiskenbaar. De innovatieve mentaliteit van de stad strekt zich uit tot het omarmen van nieuwe ideeën, zoals het stellen van ethische normen voor het gebruik van technologie en het omarmen van het circulaire economiemodel. Het innovatie-ecosysteem van de regio gedijt op een samenwerkend netwerk van publiek-private partnerschappen, vooraanstaande academische en onderzoeksinstellingen en sterke steun van gemeentelijke en regionale autoriteiten. De aanwezigheid van een hoogopgeleid talentenpool versterkt verder de positie van Amsterdam als mondiaal innovatiecentrum.