Buurtnieuws

Viering Republik Maluku Selatan

vrijdag, 22 april 2022

Op 25 april 1950 werd op Ambon de Republik Maluku Selatan (RMS) uitgeroepen, waarbij de Molukken zich losmaakten van Indonesië. Het uitroepen van de onafhankelijkheid wordt jaarlijks gevierd op 25 april, onder andere in Nederland, traditiegetrouw met onder meer een vlaggen- en motortocht.

Dit jaar vindt er ook in Amsterdam, op maandag 25 april 2022, een RMS-viering plaats met een bijeenkomst in RAI Amsterdam. Een vlaggentocht wordt gehouden in de stad die zich richting de RAI zal begeven. Ook een motortocht zal zich van buiten de stad richting de RAI begeven. De vlaggentocht is aangemeld bij de gemeente. De motortocht is bekend bij de autoriteiten en zal begeleidt worden door de politie.

Al maken deze optochten geen onderdeel uit van de RMS-viering in de RAI, stellen we als RAI wel ruimte beschikbaar voor motorrijders aan de noordzijde van de RAI (P8), waar zij vanaf de snelweg worden begeleid door de politie om daar te parkeren. Ook de vlaggentocht is onder begeleiding. Tijdelijke verkeershinder en/of een wegonderbrekingen door de politie worden mogelijk geacht. De politie en gemeente werken nauw samen om dit tot een minimum te beperken voor bezoekers en bewoners en om de viering voor alle deelnemers op een plezierige wijze te laten verlopen.