Buurtnieuws Evenementen Buurt exclusief

Valhalla Festival terug in de RAI

woensdag, 7 december 2022

Indoor muziekfestival 'Valhalla Festival' start zaterdag 17 december om 22.30 uur en duurt tot zondag 18 december 07.00 uur in de ochtend. Het evenement vindt plaats in de hallen 8 t/m 12. De organisator is AIR Events. In dit bericht leest u alles over het evenement.

Vergunning

De vergunning voor dit evenement is verstrekt door Stadsdeel Zuid en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. AIR Events heeft afspraken gemaakt met RAI Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Stadsdeel Zuid om het evenement goed te laten verlopen.

Parkeren

We willen voorkomen dat bezoekers bij u in de straat parkeren. Daarom worden de aan RAI Amsterdam grenzende wijken afgezet voor autoverkeer. Bewoners, automobilisten met een parkeerkaart of mensen die aannemelijk kunnen maken bij een bewoner op bezoek te gaan, kunnen wel gewoon in de wijk parkeren. Inloop van het muziekfestival vindt plaats tussen 22.30-01.00 uur. Bezetting van Buurtposten vindt plaats tussen 21.00-02.00 uur.

Geluid en bezoekers

Op vrijdag 16 december vinden er tussen (19.00 – 21.00 uur) korte soundchecks plaats. Tijdens het evenement verricht advies- en ingenieursbureau TAUW continu geluidsmetingen in en rondom RAI Amsterdam en aan de gevels van omliggende woningen. Bij overschrijding van de geluidsnormen wordt ingegrepen. Bij start en afsluiting van het festival zien we toe op een goede dosering van bezoekersstromen. Een beveiliger bij het plantsoen aan de Europaboulevard helpt om overlast en afval te voorkomen en na afloop wordt in de buurt schoongemaakt.

Overlast? Laat het weten!

Wij doen er samen met de organisatoren alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Heeft u toch een klacht? Meld het dan via buren@rai.nl of via het speciale burentelefoonnummer 06-543 92 845. U kunt ook een app- of sms bericht sturen.

Bij een melding kan gevraagd worden naar uw naam, postcode en huisnummer. Dit helpt om gerichte metingen te verrichten en zorgt voor een goede vastlegging in het evaluatierapport. Krijgt u geen contact, doen dan melding bij de gemeente via https://www.amsterdam.nl/contact/ of telefoonnummer 14020.