Een afbeelding van de Wielingenstraat na het onderhoud
Buurtnieuws

Onderhoud aan de Wielingenstraat gaat verder langs de RAI

dinsdag, 30 mei 2023

De Wielingenstraat ondergaat momenteel groot onderhoud om de straat veiliger en groener te maken. Het werk aan de zijde van de woningen is inmiddels afgerond. Van 29 mei tot begin oktober 2023 vindt het onderhoud aan de overkant plaats, langs de zijde van de RAI. Hierbij wordt alle bestrating tussen de middenberm en het fietspad langs de RAI vervangen. Ook wordt de inrit naar de RAI (P9) opnieuw ingericht.

Het doel van dit project is niet alleen om de rijbaan aan de zuidzijde van de straat te vernieuwen, maar ook de parkeerplekken tot aan het fietspad langs de RAI aan te passen. Daarnaast worden de riolering, kabels en leidingen vervangen om de infrastructuur te verbeteren. Gedurende de werkzaamheden kan het verkeer in de richting van de Diepenbrockstraat en de Stadionweg gebruik maken van de nieuwe rijbaan aan de noordzijde van de Wielingenstraat. De afvalcontainers in de straat zijn inmiddels bruikbaar en is het nieuwe fietspad sinds eind april weer toegankelijk.

In de zijstraten van de Wielingenstraat worden tijdelijke maatregelen genomen. Het tweerichtingsverkeer in de Haringvlietstraat, de Krammerstraat en de Eendrachtstraat zal daarvoor worden opgeheven. Ook worden de extra fietsparkeervakken verwijderd en wordt de in- en uitrit van de parkeergarage in de Krammerstraat hersteld. Tijdens het werk aan de RAI-zijde van de Wielingenstraat zullen alle parkeervakken in dat gebied komen te vervallen. De nieuwe parkeervakken aan de zijde van de woningen blijven wel beschikbaar en kunnen omwonenden nog steeds gebruikmaken van een verruimde parkeervergunning.

Naast de werkzaamheden in de Wielingenstraat wordt ook groot onderhoud uitgevoerd in de Diepenbrockstraat, wat naar verwachting tot 2024 duurt. De Diepenbrockstraat zal tussen 1 en 5 mei 2023 volledig zijn afgesloten, met voor beide richtingen tijdelijke fietspaden en een rijbaan richting de Stadionweg.