Verantwoord

Bijdragen aan maatschappelijke thema’s in jouw sector

Stephanie Mathas
dinsdag, 10 april 2018

Op een beurs of congres komen alle verschillende partijen uit een sector bij elkaar: ontwikkelaars, producenten, distributeurs, wetenschappers, beleidsmakers, consumenten. Daarom bieden zulke evenementen de ideale gelegenheid voor innovatie en ontwikkeling, juist op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke vraagstukken. Door daarin als organisator een actieve rol te pakken, vergroot je de relevantie van je evenement en draag je bij aan een toekomstbestendige sector die haar verantwoordelijkheid neemt.

Bij duurzaamheid wordt vaak vooral gedacht aan het beperken van negatieve impact: het verminderen van afval, uitstoot of verspilling. Je kunt het ook omdraaien: welke positieve impact kun je leveren? Een congres of beurs vertegenwoordigt wat er in de sector leeft. Dat zijn steeds vaker ook duurzaamheidsvraagstukken en maatschappelijke thema’s. Je kunt als organisator een positieve bijdrage leveren door een platform te bieden voor deze vraagstukken en door mensen actief bij elkaar te brengen om te werken aan oplossingen. Dat is ook in je eigen belang. Je vergroot zo de relevantie van je evenement. Bovendien help je daarmee de sector om gezond te blijven en te groeien. Maar hoe pak je het aan?

De vraagstukken bepalen
Het begint met het inventariseren van de maatschappelijke uitdagingen die leven in de sector waar het evenement over gaat, en waar dat evenement ook een impact op kan hebben. Een uitstekende leidraad daarbij zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De VN formuleerde 17 doelen, die een duurzame toekomst voor ons allemaal moeten veiligstellen. Ze gaan over het beëindigen van diverse vormen van armoede, het aanvechten van ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering en vragen landen en bedrijven om daartoe in actie te komen. Voor onze eigen evenementen gebruiken we de 17 doelen om te checken welke maatschappelijke issues binnen de betreffende sectoren relevant zijn en waar ze invloed op hebben. Vervolgens onderzoeken we hoe we een effectief platform kunnen bieden voor het uitwisselen van kennis en het creëren van oplossingen. Dat illustreer ik graag met enkele recente voorbeelden.

Aquatech: duurzame watervoorziening
Aquatech is wereldwijd de grootste vakbeurs op het gebied van drinkwater, afvalwater en industriële toepassingen van water. Dat onderwerp sluit per definitie goed aan bij het VN-duurzaamheidsdoel ‘schoon water voor iedereen’. Er is op deze beurs veel aandacht voor waterzuivering en voor het beschikbaar maken van water. Met het inhoudelijke programma Amsterdam International Water Week brengt het evenement bovendien actief partijen bij elkaar voor kennisuitwisseling en samenwerking. Door ook de andere doelen op de VN-lijst na te gaan, ontdekten we nog meer belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld ‘schone en goedkope energie’; het inhoudelijke programma besteedt expliciet aandacht aan het winnen van energie uit waterzuiveringsprocessen. Een andere belangrijk VN-doel is het bieden van een veilige woonomgeving voor mensen. Het in 2017 gelanceerde side-event Floodex Europe draait volledig rond oplossingen voor overstromingsgevaar.

ReMaTec: hergebruik hotter dan ooit
ReMaTec is de internationale vakbeurs voor de revisiebranche in met name de automotive en heavy duty-industrie. Remanufacturing is gericht op het verlengen van de levensduur van mechanische componenten in voertuigen, industriële machines en consumentenelektronica. Dat is niet alleen een economisch interessante industrie, maar ook de ruggengraat van een duurzame circulaire economie. Producten of onderdelen hergebruiken en ze niet in de materiaalrecyclecyclus terecht laten komen, voorkomt onnodige verspilling. De beursorganisatie stimuleert binnen het evenement een sterke focus op innovatie, educatie en kennisontwikkeling – daarmee bijdragend aan de ontwikkeling van deze sector.

Schoonmaak of hygiëne?
Een beurs zoals Interclean draait helemaal om de professionele schoonmaak; typisch een branche waarin water en chemicaliën nodig zijn, en waarin geïnnoveerd wordt om duurzamer te kunnen werken. Kijk je verder, dan zie je nog meer mogelijkheden en interessante invalshoeken. Bijvoorbeeld op het vlak van het VN-duurzaamheidsdoel ‘gezondheid en welzijn’ dat een sterke link heeft met hygiëne. De beursorganisatie besteedt hier in de komende editie extra aandacht aan door het organiseren van een Healthcare Cleaning Forum, dat zich toespitst op het voorkomen van infecties in de gezondheidszorg. Daarnaast komt er op de beurs een Zero Waste LAB, opgezet in samenwerking met de Zero Waste Foundation. Hier laat men zien welke grondstoffen kunnen worden herwonnen uit gescheiden bedrijfs- of kantoorafval.

Horecava

Duurzaam produceren, verspilling tegengaan, lokale producten gebruiken; in de horeca ziet men de noodzaak ervan en gaat men ermee aan de slag. Dat sluit aan bij het VN-duurzaamheidsdoel ‘verantwoorde consumptie en productie’. Horecavakbeurs Horecava zoekt daarom elk jaar actief naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen en inspiratie. Daarbij betrekt de organisatie partners en exposanten al in een vroeg stadium om samen te bepalen wat relevante thema’s zijn. In het Horecava Innovation & TrendLAB 2018 was circulariteit een van de hoofdonderwerpen. Ook op de beursvloer en in het inhoudelijke programma, werd op een brede manier aandacht aan duurzame onderwerpen besteed. Het leidde tot inspirerende presentaties, zoals een wormenhotel, een vluchtelingenrestaurant en educatie over regiogastronomie en future farming.

Publieksbeurzen
Ook op publieksbeurzen liggen belangrijke kansen. Door community’s kennis te laten maken met duurzame opties, beïnvloed je het denken en doen van mensen direct. Bovendien kun je via het evenement een olievlekwerking in gang zetten: bijzondere ervaringen nodigen uit om er ook na de beurs en buiten de community over te praten. Op een evenement zoals de Huishoudbeurs loopt een dwarsdoorsnede van het Nederlandse publiek rond. Hoe mooi is het als je die kunt uitnodigen om eens iets anders te proberen, om zaken vanuit een andere perspectief te bekijken, om hen te inspireren. De uitdaging is om daartoe een vorm te ontwikkelen die aansluit bij het publiek. Op de Negenmaandenbeurs had je dit jaar bijvoorbeeld het Groenten en Fruitplein, met workshops om zelf met verse producten gezonde hapjes te maken voor je kind. Inspireren is bij uitstek een taak van beurzen. Mede door de grote aantallen bezoekers, kun je daarmee een enorme impact hebben.

Nieuw evenement creëren
In sommige gevallen bieden marktontwikkelingen zelfs de kans om een beurs geheel te vernieuwen. Zo vond in oktober 2017 de eerste editie plaats van de MobiliteitsRAI. Dit nieuwe zakelijke platform voor de mobiliteitssector is de innovatieve opvolger van de BedrijfsautoRAI. Hier komen de professionals uit het wegtransport bij elkaar en staat de mobiliteit van vandaag en morgen centraal. Innovaties en nieuwe producten, vooral gericht op duurzaamheid en CO2-reductie, vormden de rode draad door zowel het beurs- als congresgedeelte. De grotere transportorganisaties, retailers, nutsbedrijven en regionale overheden gaven acte de présence. De deelnemende bedrijven konden zich goed vinden in de eerste editie van deze nieuwe opzet.

We doen het samen

De duurzaamheidsdoelen van de VN zijn ambitieus, en terecht. Maar vooral zijn ze een positieve impuls om zaken aan te pakken. Dat kan niemand alleen. Daarom is het zo belangrijk om deze onderwerpen te agenderen op de momenten dat de partijen die aan de oplossing kunnen bijdragen, bij elkaar zijn. Beurzen en congressen zijn daarvoor de uitgelezen mogelijkheid.

Je kunt daar als organisator actief aan bijdragen door:

  1. Na te gaan welke maatschappelijke uitdagingen er zijn in de sector en hoe je daar met het evenement een positieve bijdrage aan kunt leveren. Waar de sector te maken heeft met negatieve aspecten zoals bijvoorbeeld uitstoot of vervuiling, kun je agenderen hoe je deze uitdagingen aanpakt. Daarnaast zullen er onderwerpen zijn waar de sector pro-actief een positieve impact op kan hebben, denk bijvoorbeeld aan duurzame innovaties in water- en energietechniek. Gebruik de lijst van de VN als leidraad.

  2. De dialoog aan te gaan met partners en exposanten om deze onderwerpen te agenderen.

  3. Vormen te bieden waarmee je inspiratie, kennisuitwisseling en coalities faciliteert. Denk bijvoorbeeld aan een duurzame route over de beurs, een thematisch congresprogramma met experts, het uitreiken van een duurzaamheidsprijs of het organiseren van ronde tafels voor de belangrijkste spelers.

De mogelijkheden zijn eindeloos – gebruik ze. Het is goed voor je evenement, voor de sector en uiteindelijk voor de wereld waarin we leven.