De activiteiten van RAI Amsterdam B.V. vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van RAI Holding B.V. Aandeelhouders van deze Holding zijn: de RAI Vereniging (75%), branche-organisatie voor fabrikanten en importeurs van wegtransportmiddelen, en de Gemeente Amsterdam, met een belang van 25%.

De betrokkenheid van de RAI Vereniging bij RAI Amsterdam B.V. ligt verankerd in de oorsprong van deze organisatie en de behoefte die men nog steeds heeft om beurzen van de aangesloten branches adequaat te kunnen huisvesten. De betrokkenheid van de Gemeente Amsterdam heeft een economische achtergrond. Met name internationale beurzen en congressen waren en zijn belangrijke motoren voor de regionale economie.

Uitgebreide informatie over de RAI Vereniging en de Gemeente Amsterdam is te vinden op respectievelijk www.raivereniging.nl en www.amsterdam.nl.