Jaarverslag

Sterk resultaat 2019, 2020 verstoord door coronacrisis

dinsdag, 19 mei 2020

In 2019 bracht RAI Amsterdam haar aangescherpte strategie tot uitvoering. Ook werd er gebouwd en verbouwd, aan het onlangs geopende nhow Amsterdam RAI hotel en de vernieuwde hal 5. Dit terwijl we onze deuren openden voor een groot aantal vak- en publieksevenementen. Met de ontwikkelingen voor- en achter de schermen maakten we ons klaar voor een bijzonder druk programma in 2020. Dit vooruitzicht is drastisch verstoord door de ingezette maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 coronavirus in te dammen.

In 2019 boekte de RAI een sterk resultaat. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2019. Op een omzet van ruim € 135 miljoen behaalden we € 8,8 miljoen winst. Ruim 1,6 miljoen mensen bezochten ons beurs- en congrescentrum in Amsterdam of één van onze evenementen in het buitenland. Om kennis te delen, zaken te doen, geïnspireerd te raken en/of vermaakt te worden. Uit de klanttevredenheid en bezoekersaantallen blijkt dat we hier wederom in zijn geslaagd. 406 (inter)nationale evenementen vonden er plaats, waarvan 10 buiten onze landsgrenzen; met een klanttevredenheidsscore van 8,4.

Een scala aan evenementen mochten we het afgelopen jaar organiseren en faciliteren. Van grote vakbeurzen en congressen als Horecava, Integrated Systems Europe, Interclean, Intertraffic en International Broadcasting Convention, tot publieksevenementen en theatervoorstellingen als CATS, Kingsland, Amsterdam Dance Event en Het Winterparadijs. Aquatech, koploper in de watertechnologiesector, organiseerde succesvolle vakbeurzen in maar liefst drie landen: Nederland, China en Mexico. Greentech, hét platform waar de horticulturele sector bijeenkomt, is vanaf 2019 een jaarlijks terugkerend evenement.

Toename medische en IT congressen
Opvallend in 2019 was de toename van het aantal medische en IT congressen. Sectoren die van onschatbare waarde zijn, zeker nu de uitbraak van Covid-19 tot een mondiale crisis is verworden en er meer dan ooit gebruik wordt gemaakt van digitale systemen. Voor 2020 stonden wederom grote medische en IT congressen in onze agenda. Door de huidige omstandigheden zijn deze verplaatst of geannuleerd. Interclean, de RAI eigen beurs voor de schoonmaakbranche waar hygiëne een hoofdthema is, is verplaatst naar later dit jaar.

Economische impuls voor de metropoolregio Amsterdam
De evenementen die plaatsvinden in ons beurs- en congresgebouw leveren een economische impuls voor Amsterdam en omgeving. Ruim 31.500 hotelreserveringen verwerkten we het afgelopen jaar, goed voor meer dan 105.000 overnachtingen. Naast hotels profiteren onder andere ook uitgaansgelegenheden, de culturele sector en detailhandel van deze bezoeken. Gemiddeld genomen is iedere euro besteed in de RAI een uitgave van zeven euro in de stad Amsterdam.

Maatschappelijke inspanning zet door, ook met gesloten deuren
Naast economische waarde creëren we ook maatschappelijke waarde voor onze stad en de maatschappij in brede zin. Met het lokaal inkopen van producten, het oprichten van donatieprogramma’s en het ondersteunen van (hulp)organisaties is de RAI voor een diversiteit aan organisaties, klanten, leveranciers en partners van betekenis. Terwijl onze deuren gesloten zijn, leveren we waar mogelijk een maatschappelijke bijdrage. Zo wordt er door medewerkers vrijwilligerswerk verricht en worden overgebleven voorraden her bestemd, o.a. bij de Regenboog Group, Het Leger des Heils en de Voedselbank. Ons netwerk zetten we in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en we stellen bepaalde faciliteiten ter beschikking, zoals ons parkeergarage voor onderwijs- en kinderopvangpersoneel in Amsterdam.

Vooruitzicht 2020, voorbereiding op heropening conform de anderhalve meter-richtlijn
Sinds 23 maart 2020 zijn verregaande restricties in Nederland van kracht om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen. De deuren van RAI Amsterdam zijn om die reden sinds die datum gesloten. Ondertussen werken we aan de heropening van de RAI, conform de anderhalve meter-richtlijn. Daartoe willen we deze zomer proefevenementen organiseren waarbij bezoekers en exposanten veilig bij elkaar worden gebracht. Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen. Met een uitgebreid draaiboek start de organisatie weer veilig op.