Jaarverslag 2020_1440x400
Jaarverslag

Een bewogen jaar in vogelvlucht

maandag, 26 april 2021

Hoe de RAI zich klaarmaakt voor evenementen, zodra het weer kan

2020 beloofde bij aanvang een bijzonder goed jaar te worden voor RAI Amsterdam. De jaarkalender was nagenoeg volledig gevuld met evenementen in binnen- en buitenland. De snelle verspreiding van de coronapandemie verstoorde dit vooruitzicht. Waar de RAI in 2020 het platform zou zijn geweest voor de missiegedreven topsectoren van Nederland, werd het beurs- en congrescomplex met name gebruikt als test- (en later vaccinatie) faciliteit in de strijd tegen Covid-19.

Dat RAI Amsterdam zich het afgelopen jaar meer dan ooit leende voor maatschappelijke doeleinden komt duidelijk naar voren in het jaarverslag 2020. Sinds juni 2020 is de RAI één van de grootste corona testfaciliteiten van Nederland. Ruim 400.000 mensen kwamen via de auto-, fiets- of voetgangersstraten van de GGD binnen. 2021 lijkt dit aantal snel te overtreffen met een uitbreiding van (snel)testfaciliteiten in de RAI. Ook het vaccineren tegen corona is sinds januari van dit jaar toegevoegd.

RAI toont haar maatschappelijke gezicht
Naast één van de belangrijkste GGD locaties, was de RAI in 2020 ook facilitator en partner voor tal van andere initiatieven in deze tijd. Zo bood de RAI ruimte aan Boeren voor Buren, een initiatief die gezond en betaalbaar voedsel van boeren uit de regio biedt aan kwetsbare huishoudens in de stad. Ook lukte het de RAI om diverse materialen en producten een nieuwe waardevolle bestemming te geven. Voedselvoorraden, o.a. uit koelschappen, werden gedoneerd aan het Leger des Heils ten behoeve van de soepbus, of aan de Regenboog Groep ten behoeve dak- en thuislozen. Door de anderhalve metermaatregel kampten opleidingen met ruimtegebrek. De RAI had dit ten overvloede om de colleges van de Universiteit van Amsterdam te faciliteren en voor het ROC van Amsterdam om studenten praktijkervaring op te laten doen in de ruime keukens van de RAI.

De crisis het hoofd bieden
Terwijl de deuren open waren voor initiatieven die wel doorgang konden vinden, zette de RAI alles op alles om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en zich klaar te maken voor evenementen, zodra deze weer mochten plaatsvinden. Stevig ingrijpen was nodig. Dat ingrijpen heeft haar sporen achtergelaten. Paul Riemens, CEO van RAI: "2020 was een heftig jaar. De crisis heeft ons fors geraakt. Dit dwong ons een aantal moeilijke besluiten te nemen, waaronder een reorganisatie waarbij we afscheid moesten nemen van veel dierbare medewerkers. Een uiterst pijnlijk, maar noodzakelijk besluit om de financiële positie van de RAI te kunnen waarborgen.” Met een plattere en compactere organisatie werkte de RAI door aan concepten die in tijden van corona gelanceerd konden worden, zoals The Stage is Yours en RAI Studio’s, en aan een digitale propositie om online en hybride evenementen te kunnen organiseren en faciliteren. Dit alles om het ontmoeten tijdens en na corona mogelijk te maken. “We zijn heel weerbaar gebleken. Als medewerkers zijn we op een nieuwe manier naar elkaar toe gegroeid en vinden we gezamenlijk onze weg naar boven", aldus Paul Riemens.

Veel vertrouwen in de snelle terugkeer van evenementen
De voorzichtige versoepeling van maatregelen tegen corona is eind april 2021 in gang gezet. Per eind april zijn ruim 5 miljoen prikken gezet in het vaccinatieprogramma. De Rijksoverheid verwacht de gehele Nederlandse bevolking per juli 2021 te hebben gevaccineerd. Ondertussen hebben ook diverse vormen van proefevenementen plaatsgevonden om een vlotte terugkeer naar de volledige operatie van evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit mogelijk te maken. De eerste resultaten zijn veelbelovend en de wens om dit mogelijk te maken is groot. RAI Amsterdam heeft het coronaprotocol en de draaiboeken klaar om te starten. Met een goed gevulde evenementenkalender tot voorbij 2025, keert de RAI sterker dan ooit terug op het wereldtoneel, om mensen over de hele wereld fysiek en virtueel bij elkaar te brengen, hen kennis te laten delen en hen te inspireren. We kijken er enorm naar uit!