COVID-19

RAI Amsterdam kondigt reorganisatie aan

woensdag, 8 juli 2020

Uitbraak Covid-19 heeft grote impact op bedrijfsvoering

RAI Amsterdam heeft vandaag een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad voor een reorganisatie. Dit om de RAI financieel gezond te maken. De reorganisatie is nodig omdat de uitbraak van het Covid-19 virus ingrijpende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

Sinds de aankondiging van de overheidsmaatregelen op 16 maart is RAI Amsterdam gesloten voor beurzen, congressen en evenementen. De RAI verwelkomt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500 evenementen. 2020 zou het beste jaar ooit worden. De realiteit staat in schril contrast daarmee.

Continuïteit waarborgen
De reorganisatie is erop gericht om de continuïteit van RAI Amsterdam, en daarmee de werkgelegenheid, te waarborgen. De RAI rekent op een verlies dit jaar van 20 miljoen euro. De verwachtingen voor 2021 zijn onzeker. Ook met de nieuwe versoepelingen per 1 juli is de RAI afhankelijk van de reismogelijkheden en -bereidheid van exposanten, bezoekers, organisatoren en partners om hun activiteiten voort te zetten. Dit zonder terughoudendheid qua omvang, frequentie en publiekscapaciteit. Nog afgezien van eventuele overheidsmaatregelen als er sprake is van een tweede uitbraak.

Reorganisatie
Om RAI Amsterdam financieel gezond te maken moet een bedrag van € 25 miljoen worden bezuinigd. De RAI houdt er rekening mee dat er daardoor circa 125 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Bij RAI Amsterdam zijn momenteel 483 mensen in dienst. Samen met de Ondernemingsraad wil de RAI een sociaal plan opstellen. Omdat de omzet over 2020 aanzienlijk lager uitvalt, zal er voor directie en medewerkers geen sprake zijn van bonussen of variabele vergoedingen.

"De uitbraak van het COVID-19 virus heeft een grote impact op onze bedrijfsvoering. Een reorganisatie is een heel pijnlijke ingreep die helaas noodzakelijk is om de organisatie financieel gezond te maken. We moeten nu ingrijpen in het belang van de toekomst van de RAI", aldus Paul Riemens, CEO van RAI Amsterdam. "De coronacrisis heeft een groot gat geslagen in de reserves. We moeten zo snel mogelijk naar een financieel gezonde situatie en daarvoor is het nodig dat we met een kleinere organisatie verder gaan, waarmee we ook minder risico lopen bij een nieuwe crisis."

RAI levert economische impuls voor regio Amsterdam
Het belang van een gezonde bedrijfsvoering reikt verder dan de RAI alleen. Riemens: "Elke euro die in de RAI wordt besteed, leidt tot een uitgave van zo’n zeven euro in Amsterdam. Een omzet die goed is voor in totaal 31.000 arbeidsplaatsen. Denk hierbij aan hotelovernachtingen en bestedingen in horeca, musea en detailhandel. Kortom: onze events zijn goed voor de omzet en voor werkgelegenheid." De evenementen die plaatsvinden in het beurs- en congresgebouw leveren een economische impuls voor Amsterdam en omgeving. Ruim 31.500 hotelreserveringen verwerkte de RAI in 2019, goed voor meer dan 105.000 overnachtingen. Naast hotels profiteerden onder andere ook uitgaansgelegenheden, de culturele sector en detailhandel van deze bezoeken.

Met inachtneming van de door de bevoegde autoriteiten gestelde voorschriften en het eigen protocol is het voor de RAI sinds 1 juli weer mogelijk om live evenementen te faciliteren. De RAI verwacht op termijn een positief effect van de virtuele, digitale, ontmoeting op de fysieke ontmoeting. Riemens verwacht dat beide soorten ontmoetingen elkaar zullen gaan versterken, met als uiteindelijk resultaat dat ze beiden zullen groeien. De virtuele ontmoeting als aanjager voor de fysieke ontmoeting. Riemens: "In de luchtvaart werd bij de komst van het internet ook gezegd dat dat een einde zou maken aan reizen. Het tegendeel is gebleken. Door het internet wilden mensen elkaar juist gaan opzoeken".

Masterplan
De RAI spant zich in voor de uitvoering van het strategisch masterplan dat het beurs- en congrescentrum klaar moet maken voor de toekomst. Dit plan voorziet onder meer in een nieuw logistiek systeem als onderdeel van een duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij de RAI een groene multifunctionele verblijfplaats wordt met ruimte voor business, recreatie, publieke horeca en buurtfuncties. Voor de realisatie van dit plan, dat nu tijdelijk on hold is gezet, onderhoudt de RAI in het gesprek met externe financiers.

Over RAI Amsterdam
RAI Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie. Zij organiseert evenementen in binnen- en buitenland en exploiteert het RAI Convention Centre in Amsterdam aan de Zuidas. RAI Amsterdam verwelkomt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500 evenementen, waaronder beurzen, congressen, corporate events en andere evenementen. Daarnaast levert de organisatie evenementgerelateerde diensten aan organisatoren, exposanten en bezoekers.