Missie & strategie

Strategie herijkt

In 2018 herijkten we onze strategie voor de periode 2019 tot 2022. Onze missie blijft daarin onveranderd.
We willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen, markten en onze omgeving. Hier geven we invulling aan door:

 • hoogwaardige evenementen te organiseren en faciliteren, waarmee we mensen samenbrengen, verbinden en inspireren;
 • een ideale, aantrekkelijke ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen;
 • maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zowel economische als maatschappelijke waarde te creëren.

Onze strategische doelstellingen helpen deze missie van RAI Amsterdam te bereiken. Tot 2022 zijn dit:

 • Het versterken van onze core-business, door groei te realiseren in evenementen en communities.
 • De optimale balans te creëren in maatschappelijke kosten & baten, waarmee we onze maatschappelijke waarde vergroten.

6 pijlers zijn erop gericht een hoog en stabiel resultaat te bereiken, binnen een maatschappelijke balans van kosten en baten:

 • onze klanten willen we nog beter van dienst zijn door ons assortiment van services uit te breiden;
 • we ontwikkelen, kopen en werven beurstitels met een focus op business-to-business evenementen zowel in Amsterdam als in het buitenland;
 • technologische ontwikkelingen benutten we om toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten en om efficiënter te werken;
 • we creëren een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor iedereen op onze unieke locatie in het hart van Amsterdam, voor, tijdens en na evenementen;
 • we bieden een toegankelijke en veilige plek voor waardevolle ontmoetingen door het aantal m2 zaaloppervlak te vergroten en de logistiek te verbeteren;
 • we dagen onszelf uit om slimmer te werken en bouwen aan een optimaal werkklimaat voor onze medewerkers.

Ruimtelijke visie 2030

In het verlengde van deze strategie zijn we bezig de verbinding met de stad te verbeteren en gelijktijdig het logistieke proces ingrijpend te verduurzamen. Meer dan nu het geval is willen we ook voor Amsterdammers de leefbaarheid van ons gebied verbeteren. Hierover zijn we met de gemeente Amsterdam in gesprek. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een aanpassing van het logistieke proces, waarmee de directe (woon)omgeving wordt ontzien bij de bevoorrading ten behoeve van evenementen in de RAI. Hiermee spelen we in op de aanstaande milieuzone van de gemeente.

Ook willen we publieksfuncties toevoegen aan het gebied en op die manier ruimte beschikbaar stellen voor de stad. Gedacht wordt aan restaurants, sportcentra en plekken om cultuur te beleven. We willen de locatie worden waar Amsterdam de wereld ontmoet en de verbinding met de stad én met de omgeving verbeteren.