Logistiek & Parkeren

Bij de logistiek rondom een druk een evenement komt veel kijken. Op deze pagina is alles te vinden omtrent het vervoer van de (stand) goederen naar RAI Amsterdam.

In het menu hieronder kan per evenement het verkeersreglement worden geselecteerd. Wanneer 1 maand voor aanvang, uw evenement er niet tussen staat kan er gebruik worden gemaakt van het Algemeen verkeersreglement.


Parkeren voor exposanten

Komt u met één of meerdere personenwagens naar de RAI dan kunt u in de Exhibitor Services Webshop parkeerkaarten kopen.

RAI Logistics Management System (RLMS)

In 2022 gaat RAI Amsterdam werken met het RAI Logistics Management System. Via dit nieuwe systeem kunt u eenvoudig een tijdslot reserveren voor het plannen van alle vrachtleveringen van en naar de RAI. Vanaf eind 2021 werken we bij twee beurzen met het RAI Logistics Management System, namelijk de METSTRADE en de Aquatech 2021.

Bij aankomst wordt de vrachtwagen gescand en direct naar zijn gereserveerde laad- en loslocatie gestuurd. Met behulp van dit systeem kunnen we de logistieke bewegingen in en rondom de RAI beter coördineren. Door het spreiden van het vrachtverkeer gedurende de dag zorgen we voor een snellere doorstroming.

De voordelen voor u:

  • Reserveer de tijdslot die u het beste uitkomt
  • Geen wachtrij in en rondom de RAI
  • Chauffeur hoeft niet zelf te zoeken, uw vrachtwagen wordt direct naar de gereserveerde laad- en loslocatie gestuurd.
  • Efficiënt personeel inplannen, u weet wanneer de goederen komen
  • Veiligere en rustige werkomgeving
  • Sneller toegang tot uw stand

Laden & Lossen

Tijdens opbouw en afbraak kan het behoorlijk druk zijn met aan- en afrijdende auto's, busjes en vrachtwagens. Daarom is het bovenal belangrijk de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars op te volgen.

Tijdens opbouw en afbraak

Voertuig Hal 1-7 Hal 8-12
Car Tot1,90 m P2* P1-3-4
minivan 1,90 - 2,70 m P8-9-10 P4
minivan > 2,70 m P8-9-10 P5

* Door de uitbreiding van Hal 5, is er minder ruimte op P9 en worden personenvoertuigen niet toegelaten tot de P8, P9 en P10.

Laad- en lostijd

Er is een maximale lostijd voor het lossen van een voertuig, daarna gaat de wegsleepregeling in werking. De lostijd kan alleen verlengd worden door één van de verkeersbegeleiders.

Maximale lostijden

Busje  Bakwagen  Trailer
30 min. 45 min. 60 min.

Laat de barcode op uw opbouwbadge scannen bij vertrek. Hiermee zijn er geen kosten voor parkeren tijdens de (gepubliceerde) opbouw- en demontage periode. Het is NIET mogelijk te parkeren en/of te verblijven op de laad- en loslocatie na de gepubliceerde tijden en in de nacht.


Algemene voorwaarden logistiek

10km

Max. snelheid

De maximale toegestane snelheid op het terrein van RAI Amsterdam is 10 km/u.

Goederenlift

Goederenlift

In de parkeergarages P1, 3 & 4 zijn goederenliften aanwezig, deze komen uit in hal 8-12.

taxi

Taxi's

U kunt door elk (taxi)bedrijf naar de RAI toe worden gebracht. Echter voor vertrek vanaf de RAI worden enkel TCA taxi’s toegelaten, om bezoekers weg te brengen.

Let op

Let op

  • U parkeert een voertuig op het terrein van RAI Amsterdam op eigen risico, u dient in het bezit te zijn van een geldig parkeerticket, doorlaatkaart of toegangspas. Tijdens het evenement heeft u wel een geldig parkeerbewijs nodig om de parkeergarage te verlaten.
  • Instructies door medewerkers van RAI Amsterdam dienen opgevolgd te worden.
wegslepertje

Wegsleepregeling

RAI Amsterdam behoudt het recht om voertuigen van het terrein te verwijderen wanneer deze verkeerd geparkeerd zijn, op kosten en risico van de bestuurder van het voertuig.

disclaimer

Aansprakelijkheid

RAI Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie en behoudt zich het recht voor om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in verkeersmanagement als reactie op externe verkeersomstandigheden.


Algemeen Verkeersreglement

U verwacht een vrachtlevering op de RAI

Bij ongeveer 50 (grote) evenementen per jaar worden er maatwerk verkeersreglementen gemaakt, deze gelden dan voor het betreffende evenement, maar ook voor andere evenementen die in dezelfde tijdsperiode vallen. Deze reglementen zullen minimaal 1 maand van te voren beschikbaar zijn.

Wanneer een evenement of tijdsperiode, een maand voor aanvang, hier niet vermeld staat geldt het Algemeen verkeersreglement

In dit reglement vindt u onder andere de beste plek om te laden, lossen en het maximum tijdsbestek hiervoor, op basis van de locatie van het evenement.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de informatie gewijzigd kan worden in verband met externe verkeersomstandigheden. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangegeven door onze verkeersmedewerkers ter plaatse. De aanwijzingen van de verkeersmedewerkers zijn hierin leidend.

Algemeen verkeersreglement 2022
Geldig van 1 januari t/m 31 december 2022

RAI Amsterdam | Traffic Management | parking@rai.nl

Legenda

 P  RAI parkeergarages P1/2/3/4 zijn toegankelijk voor voertuigen tot 1.90 m hoog, zonder registratie.
 P4  RAI parkeergarage P4 is toegankelijk voor voertuigen tot 2.70 m hoog, zonder registratie.
 P5  Direct aanrijden op RAI P5 terrein, na registratie bij loge P5.
 P7  Direct aanrijden op RAI P7 terrein, na registratie bij loge P7.
 P9  Direct aanrijden op RAI P9 terrein, na registratie bij loge P9.

Plattegrond