Bij het exposeren op een evenement komt veel kijken, waaronder de logistieke aspecten rondom uw stand. Op deze pagina vindt u alles wat u als exposant moet weten over uw vervoer.

Heeft u daarnaast al gehoord over ons nieuwe bufferterrein P20 of onze samenwerking met de logistieke partner DB Schenker?
Scroll verder om hier meer over te lezen.

Algemene voorwaarden

Max. snelheid
De maximale toegestane snelheid op het terrein van RAI Amsterdam is 10km/h.
Taxi's
Om logistieke redenen is ervoor gekozen om alleen TCA taxi’s op het terrein toe te laten om de bezoekers op te halen. U kunt wel door een ander bedrijf naar de RAI toe worden gebracht.
 • U parkeert een voertuig op het terrein van RAI Amsterdam op eigen risico en u dient in het bezit te zijn van een geldig parkeerticket, doorlaatkaart of opbouwbadge.
 • Instructies door medewerkers van RAI Amsterdam dienen opgevolgd te worden.
 • Wegsleep regeling
  RAI Amsterdam behoudt het recht om voertuigen van het terrein te verwijderen wanneer deze verkeerd geparkeerd zijn of de maximale laad/lostijd overschreden hebben, op kosten en risico van de verantwoordelijke van het voertuig.
  Disclaimer
  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in verkeersmanagement als reactie op externe omstandigheden.
  Contact
  Wanneer u na het lezen van dit document nog vragen heeft over de verkeersregels, mail deze dan naar parking@rai.nl.