Buurtnieuws Buurt exclusief

Buurtinformatie Kingsland 2022 bij RAI Amsterdam

dinsdag, 5 april 2022

4 april is er een buurtnieuwsbrief in de buurt verspreid betreft praktische zaken over Kingsland 2022. Ook via dit bericht delen wij graag de nodige informatie met betrekking tot Kingsland 2022.

Op woensdag 27 april 2022 viert Nederland Koningsdag. In de metropool Amsterdam wordt deze dag op verschillende locaties groots gevierd. Zo ook bij RAI Amsterdam. We realiseren ons terdege dat dit voor u overlast kan opleveren. Graag informeren we u wat er staat te gebeuren. Op woensdag 27 april vindt vanaf 13.00 uur ’s middags tot 21:30 uur ’s avonds het dance-event ‘Kingsland Festival’ voor de achtste keer plaats in de RAI en op het Europaplein. De organisatie is in handen van 4PM Entertainment en E&A Events.

Opbouw, soundchecks en afbraak

De opbouw van het festival vindt plaats van donderdag 21 april t/m dinsdag 26 april. Voor twee momenten gedurende deze periode is een nachtvergunning/ontheffing aangevraagd voor de opbouw op het congresplein. Het gaat om de nacht van 25 op 26 april en de nacht van 26 op 27 april. Hoewel er in de nacht gewerkt wordt, zien we erop toe dat er geen onnodige overlast zal zijn. De soundchecks vinden plaats op dinsdagavond 26 april tussen 18.00 – 20.00 uur (in eerdere communicatie was dit 20:00 - 22:00 uur) en de afbraak start meteen na het festival en duurt tot en met vrijdag 29 april met een nachtafbraak van 27 op 28 april.

Fietspad, omleiding en korte afsluiting straten

Het fietspad aan de Europaboulevard (RAI zijde) is vanaf maandag 25 april afgesloten. U wordt door verkeersregelaars omgeleid en er staan borden. Op 27 april rond 20:00u zullen we met medewerking van de politie de Eendrachtstraat, Krammerstraat en Haringvlietstraat vanaf de Wielingenstraat kortstondig afsluiten om uitstroom van bezoekers in de Wielingenbuurt te voorkomen. Dit doen we door het tijdelijk plaatsen van hekwerk en bewaking. We denken dat dit niet langer dan anderhalf uur/twee uur zal duren. De Wielingenbuurt is tijdens deze kortstondige afsluiting, tussen ongeveer 20:00 en 23:30 uur, via de Scheldestraat en Deurloostraat gewoon te bereiken.

Doorgaand verkeer

Zowel bij het binnenkomen, als bij het verlaten van het evenement wordt toegezien op een goede dosering van de bezoekersstromen. Op woensdag 27 april van 18.30 – 23.30 uur is de Wielingenstraat nog afgesloten voor doorgaand verkeer om de uitstroom van bezoekers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Bezoekers worden via Beatrixpark van en naar Station Zuid geleid. Iemand die nog de stad in wil, zal via de Scheldestraat geleid worden.

Alleen taxi’s, bezoekers van de garage Krammerstraat en bestemmingsverkeer kunnen tijdens de afzetting gebruik maken van de rijbaan in westelijke richting. De afzetting loopt vanaf het Scheldeplein tot de kruising met de Herman Heijermansweg. Vanaf 23.30 uur is de Wielingenstraat weer open voor doorgaand verkeer.

Schoonmaak

Een schoonmaak ploeg staat klaar meteen na afloop van het event om het RAI-terrein en de portieken van de direct aangrenzende Wielingenstraat en de Europaboulevard schoon te maken tot 00.00 uur. Donderdagochtend 28 april wordt de schoonmaak voortgezet. Achterliggende straten zal de Gemeente Amsterdam schoonmaken. Wordt uw portiek in deze schoonmaakronde niet meegenomen en is uw portiek door toedoen van dit evenement wel vervuild, neem dan op 28 april vanaf 9:00 uur contact op met het RAI burentelefoonnummer: 06 543 92 845

Vergunning en geluidsontheffing

De vergunning voor dit evenement is verstrekt door stadsdeel Zuid en de geluidsontheffing door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In samenspraak met de organisatie, RAI Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het stadsdeel zijn afspraken gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.

Contact

Ervaart u toch overlast tijdens dit evenement, meld dit dan via telefoonnummer 035-2031682. Dit telefoonnummer is op 27 april te bereiken van 11.00 -22.00 uur. Bij de melding kan er gevraagd worden naar uw naam, postcode en huisnummer om enerzijds gedurende het evenement metingen in de buurt te kunnen verrichten en anderzijds de klachten op te nemen in het evaluatierapport. Ook kunt u een e-mail sturen naar het algemene klachtenloket van de RAI via buren@rai.nl

Mocht u geen contact kunnen krijgen met de evenementenorganisator, dan kunt u een melding doen bij de gemeente Amsterdam via www.amsterdam.nl/contact of bellen naar 14 020