Wet- en regelgeving voor drones in de RAI

 


Artikel 1 - Algemeen wettelijk kader

In Nederland is beroepsmatig vliegen met een licht onbemand luchtvaartuig, dat wordt aangeduid met de afkorting UAS (Unmanned aircraft system) of RPAS (Remotely piloted aircraft system), bij wet geregeld.
Vliegen met een drone (of ander onbemand vliegtuig) waarbij een financiële vergoeding betrokken is, wordt beroepsmatig vliegen genoemd en valt derhalve onder deze wet. Bedrijven die drones inzetten voor zakelijk gebruik (beroepsmatig vliegen) zijn bijvoorbeeld videoproductiebedrijven die luchtopnames maken bij festivals en inspectiebedrijven die drones inzetten voor het bekijken van moeilijk bereikbare locaties.

Beroepsmatig vliegen met drones is enkel toegestaan mits het bedrijf over een ontheffing beschikt. Deze ontheffing kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT of ILenT). De inspectie hanteert daarbij kaders voor een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer en ter bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim door een drone. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) houdt toezicht op de naleving van deze wetten en regels met betrekking op de onbemande luchtvaart en handhaaft deze.

Aan de ontheffing zijn voorschriften en beperkingen verbonden, zoals:

 • bewijs van inschrijving van de UAS (BvI);
 • bewijs van luchtwaardigheid van de UAS (BvL);
 • UAS verzekering;
 • bewijs van bevoegdheid van de piloot (BvB);
 • veiligheidsmanagementsysteem voor de organisatie/eigenaar van de UAS (VMS);
 • TUG-ontheffing (tijdelijk uitzonderlijk gebruik) voor het gebied waar de drone gaat opstijgen en landen.

Wees er van bewust dat verzekeringsmaatschappijen waarschijnlijk alleen legitieme vluchten zullen dekken.

Een drone dient altijd in een tweemansformatie gevlogen te worden (piloot en cameraman of toezichthouder). De tweede persoon hoeft niet te beschikken over de benodigde praktijkervaring en luchtvaartkennis.

De ontheffing voor Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) betreft de zogenaamde combiontheffing voor:

 • het verbod om van het luchtruim gebruik te maken;
 • het verbod om een luchtvaartuig te bedienen zonder daarvoor geldig vliegbewijs;
 • het verbod om een luchtvaartuig te gebruiken zonder geldig bewijs van luchtwaardigheid en geluidscertificaat.

Meer informatie over de procedure, eisen en kosten voor het aanvragen van een ontheffing vind u in het Informatiebulletin lichte onbemande luchtvaartuigen.

Als u boven Nederlands grondgebied ook luchtfoto’s of luchtopnamen wilt maken vanuit de lucht, dan heeft u per 1 juni 2013 GEEN luchtopnamevergunning meer nodig van het Ministerie van Defensie.

Artikel 2 - Vliegen op terrein van RAI Amsterdam

Het gehele buitenterrein van RAI Amsterdam ligt in het beschermingsgebied rondom Schiphol. De gebieden waar geen drones mogen vliegen staan aangegeven op de kaart. In dit gebied zal de ILenT geen ontheffing verlenen conform de bovenstaande wet- en regelgeving. Dit geldt zowel voor zakelijke als particuliere drones.

Artikel 3 - Vliegen in hallen of andere ruimtes in de RAI

Bij het vliegen met een drone in een van de ruimtes van RAI Amsterdam zijn de volgende regels van toepassing:

 • het vliegen met een drone in RAI Amsterdam wordt gezien als zakelijk gebruik;
 • gebruik van de drone mag alleen na goedkeuring van de Health & Safety Manager van RAI en de organisatie van het desbetreffende Evenement. Het aanvraagformulier is te verkrijgen via uw Account Manager of via safety@rai.nl;
 • de hal dient leeg te zijn van personen, behoudens de piloot, cameraman en een begeleider vanuit RAI Amsterdam;
 • er dient altijd minimaal in een 2-mans formatie gevlogen te worden (piloot en cameraman of toezichthouder);
 • er mag alleen bij voldoende verlichting worden gevlogen;
 • er mag alleen binnen het visuele zicht van de bestuurder worden gevlogen en niet hoger dan de onderzijde van de dakconstructie;
 • het maximale gewicht van de drone is 5 kg;
 • de drone dient te zijn voorzien van een veiligheidsmanagementsysteem;
 • de drone dient een ROC-Light vergunning te hebben, aan te vragen via het ROC-Light Register;
 • men dient een verzekering af te sluiten voor de schade die door het gebruik van de drone veroorzaakt kan worden.

MK/18102017