De business

Het maatschappelijk verantwoord organiseren en faciliteren van evenementen

We streven naar evenementen die - door de maatschappij ervaren - een positieve impact hebben op mensen, markten en de maatschappij. Dit doen we samen met organisatoren, exposanten en leveranciers. Daar waar maatschappelijke schade ontstaat, zoeken we naar mogelijkheden om dit te minimaliseren.

Van afval naar waarde

Vanuit een circulaire gedachte focussen we ons voornamelijk op het voorkomen van afval. We bouwen aan bewustwording bij organisatoren, exposanten en medewerkers, kiezen waar mogelijk voor herbruikbare materialen en werken met onze partners aan circulaire oplossingen voor bijvoorbeeld standbouw en tapijt. We zoeken actief naar behoeften buiten de RAI voor herbestemming van materialen en producten. Zo voorkomen we dat deze afval worden. Tijdens diverse evenementen creëren we een donatieprogramma waarmee we maatschappelijke behoeften in de regio weten te verbinden aan overgebleven items na beurzen.

Samen met het Leger des Heils voorkomen we voedselverspilling. Wekelijks gaat er een driegangen menu voor zo’n 50 personen, samengesteld uit een retourstroom voedsel van de RAI, naar een buurthuis van het Leger des Heils. Daarnaast deelt het Leger des Heils elke woensdagavond in de winterperiode een warme maaltijd uit in de stad aan ruim 100 daklozen, afkomstig van de retourstromen van de RAI, samengesteld door onze keuken.

Hoogwaardige recycling en aandacht voor afvalscheiding

Daar waar afval nog niet voorkomen kan worden, werken we samen met onze partner CSU en haar onderaannemer Beelen aan de hoogwaardige recycling ervan en hebben we 0% landfill. Er is op de beursvloer veel aandacht voor afvalscheiding. Voor afval hanteren we voor zover mogelijk het principe ‘de vervuiler betaald'. Zo maken we de afvalproducent verantwoordelijk voor het goed scheiden van eigen afval. Oplossingen bieden we voor alle soorten afval en voor alle denkbare hoeveelheden.

Verder bieden we een scala duurzame producten en diensten, zoals circulair meubilair en tapijt, LED verlichting, planten, modulaire standbouw en natuurlijk food & beverage.

Van afval naar waarde

De koks van RAI Amsterdam, ook wel bekend als de Basement Chefs, werken nauw samen met lokale Amsterdamse leveranciers. Deze hebben vaak een biologische of sociale focus. Onder de titel ‘Hartverwarmend Amsterdam’ verwerken onze chefs steeds meer versproducten van lokale leveranciers. Het idee hierachter is om met meer biologisch en lokaal eten de vaak internationale RAI-bezoekers de ‘smaak van Amsterdam’ mee te geven. En bovendien wordt er veel op transport bespaard, want de aanvoerlijnen zijn kort.

Logistiek en mobiliteit

Met het invoeren van milieuzones in de stad en het uitbreiden van de verbindingen in het openbaar vervoer probeert gemeente Amsterdam haar inwoners en bezoekers te stimuleren een alternatief te kiezen voor autoverkeer. Bij evenementen is het belangrijk om hierop in te spelen om de overlast en uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Bezoekers van evenementen stimuleren we daarom zoveel mogelijk met ander vervoer te komen, zonder brandstofmotoren. De RAI is goed bereikbaar met het openbaar vervoer of fiets.

Transport van leveranciers aan een evenement wordt waar mogelijk geclusterd. Er wordt bovendien actief gezocht naar leveranciers uit de regio om zowel het vrachtverkeer als de CO2 uitstoot te beperken.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Tijdens de State of the Region in juni 2019 heeft de RAI samen met 49 andere partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) ondertekend, op initiatief van de Amsterdam Economic Board. De ondertekenende partijen zetten zich samen in voor het zoveel mogelijk emissievrij beleveren van steden in 2025 en schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul.

Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. Er wordt vol ingezet op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de metropoolregio Amsterdam.

Een verantwoord event organiseer je samen

Voor organisatoren en exposanten hebben wij een draaiboek ontwikkeld met tips voor het verantwoord organiseren van een evenement in de RAI.

HANDBOEK DUURZAAM ORGANISEREN

We proberen de negatieve impact van grote evenementen op het dagelijks leven in de buurt, de wijdere omgeving en de samenleving als geheel te reduceren tot een minimum. We voeren een actieve dialoog met onze stakeholders en bespreken de mogelijkheden en uitdagingen per evenement. Periodiek organiseren we buurtbijeenkomsten, om samen met de directe omgeving te werken aan verbetering van onze processen.

Meer hierover...