Milieuzone

Amsterdam heeft nieuwe milieuzones die de meest vervuilende personenauto’s, vrachtauto’s,  bestelauto’s, taxi’s, autobussen en brom- en snorfietsen uit de stad weren. Met de milieuzone wil Amsterdam de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. De nieuwe milieuzones voor Amsterdam passen binnen de landelijke harmonisatieregeling voor milieuzones. Bij de harmonisatie in 2020 is de milieuzone gelijk getrokken binnen de ring A10, waardoor de RAI binnen de milieuzone is komen te liggen.

De komende jaren worden de eisen, die binnen de milieuzone gelden, steeds verder aangescherpt. Vanaf 2022 zal dit impact hebben op het verkeer rondom de RAI. Ook is vanaf 2025 - 2030 het streven om alleen 100% uitstootvrij vervoer te hebben in de milieuzones.

In onderstaand overzicht staat voor welk type voertuig welke eisen gelden rondom de RAI.

Type

Eisen

Auto

Alleen diesel voertuigen met emissieklasse 4 en hoger welkom, bouwjaar 2005

Bestelbus

Alleen diesel voertuigen met emissieklasse 4 en hoger welkom, bouwjaar 2005

Taxi

Diesels van bouwjaar 2009 en nieuwer zijn welkom rondom de RAI

Vrachtwagen

Alleen diesel vrachtwagens met de hoogste emissieklasse 6 zijn welkom rondom de RAI

Autobus/
touringcars

Alleen diesel bussen met de hoogste emissieklasse 6 zijn welkom rondom de RAI 

 

 

 

 

 

 

Kentekenchecker

In onderstaande link kan u doormiddel van een kentekenchecker controleren of uw voertuig de milieuzone in mag (deze kentekenchecker werkt alleen bij Nederlandse kentekens).