De organisatie

Iedereen binnen de RAI wordt uitgedaagd zijn werk op een maatschappelijk verantwoorde wijze te doen. Medewerkers bieden we de mogelijkheid om naast hun formele werkzaamheden, hun kennis, expertise, tijd en vaardigheden voor de maatschappij in te zetten. De RAI voert een maatschappelijk verantwoord en duurzaam HR-beleid gericht op inclusiviteit, welzijn, vitaliteit en een gezonde levensstijl van medewerkers.

Social Return voor de stad Amsterdam

Het verantwoord en duurzaam HR-beleid vindt onder meer zijn weerslag in het creëren van meer social return voor de stad Amsterdam. We werken mee aan diverse initiatieven gericht op het bieden van meer kansen voor jeugdwerklozen (Werkakkoord in het kader van Aanpak Jeugdwerkloosheid) en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het Maatschappelijke Matchmaking programma van de RAI vergroot de maatschappelijke toegevoegde waarde van de RAI. Vanuit het programma 'Hartverwarmend Amsterdam' kopen we lokale en eerlijke ingrediënten in. En vanuit onze visie 2030 transformeren we de RAI tot aantrekkelijke ontmoetingsplek voor iedereen.

House of Hospitality

In samenwerking met het ROC van Amsterdam zijn we gestart met een hybride leeromgeving om gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardige standaard in hospitality te waarborgen. In co-creatie is gewerkt aan het opzetten van een tweejarige opleiding (BBL) op niveau 2 op het gebied van Food & Beverage. De RAI heeft ervoor gekozen om deze opleiding aan te bieden aan nieuwe statushouders.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Kansen voor jongeren vergroten we met de inzet en training van circa 300 terugkerende flexkrachten. Zij nemen deel aan horecatrainingen of behalen een diploma voor verkeersregelaar. Jaarlijks bezoeken circa 300 studenten van verschillende opleidingen ons om, deels via stageplekken, een beeld te vormen van een mogelijke werkomgeving. Er vinden gemiddeld twee à drie rondleidingen per maand plaats. Via het interne stagebureau plaatsen we jaarlijks circa 100 stagiaires van HBO- en MBO-niveau en in de vormen BBL, BOL en Duaal. De stagiaires ontvangen training, bijvoorbeeld op de gebieden solliciteren, personal branding, time management en Office-vaardigheden. Ook zijn we een samenwerking gestart met de Kracht van Zuid, een organisatie die jongeren tussen de 10 en 23 jaar uit Amsterdam Zuid helpt bij hun vraag, droom of talent.

Vitaliteits programma voor medewerkers

De vitaliteit van onze medewerkers bevorderen we graag, zodat zij zich fit, energiek en vitaal voelen. Onder de noemer RAI Vitaal worden tools, workshops en acties aangeboden die medewerkers helpen op het gebied van gezondheid en fitheid, stress- en verzuimpreventie, werkplezier & werk/privé-balans.