Opstart veilige en gastvrije RAI Amsterdam

Met de brancheverenigingen hebben we de uitgangspunten bepaald om binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM verantwoord bijeenkomsten te kunnen organiseren. Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een concept protocol voor de eventbranche in Nederland dat beoordeeld is door McKinsey (in opdracht van VNU NCW) en nu ter goedkeuring ligt bij de minister van Economische Zaken. Op zeer korte termijn vernemen we of dit protocol kan worden ingevoerd.

 

De uitgangspunten zijn tevens gebruikt om interne protocollen en veiligheidsmaatregelen van RAI Amsterdam aan te scherpen op de anderhalve meter-richtlijn. Van de gemeente Amsterdam vernemen we of de RAI evenementen voor 1 september in een aangepaste vorm mag organiseren en faciliteren, waarbij we exposanten en bezoekers veilig bij elkaar brengen. Laat de gemeente dit toe, dan wordt de zomerperiode benut om deze aangepaste vorm te testen.

 

RAI Amsterdam is volop bezig met aanpassingen die we doorvoeren in onze protocollen, richtlijnen en veiligheidsmaatregelen voor een veilige en gastvrije RAI. Deze betreffen o.a. het borgen van hygiëne richtlijnen, veilige op- en afbouw van evenementen, het mogelijk maken om 1,5 meter afstand te houden van aankomst t/m vertrek en het reguleren van bezoekersstromen. Al deze aanpassingen zijn er op gericht de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te beschermen.

Ter ondersteuning van het bovenstaande creëert de RAI een communicatiepakket voor alle betrokkenen. Van draaiboeken voor veilige op- en afbouw, tot flyers en banners op locatie. Meer hierover volgt op korte termijn. 


Lees hier het volledige concept protocol voor de eventbranche in Nederland