Amsterdam Security: een nieuw en futureproof security platform

Onder invloed van toenemende dreiging en technologische ontwikkelingen als het Internet of Things, Drones, Bigdata en Cybersecurity zijn de huidige veiligheidsvraagstukken bij bedrijven en overheden sterk aan verandering onderhevig. Om wat betreft security in de huidige maatschappij voorop te blijven lopen heeft RAI Amsterdam een nieuw Security platform gelanceerd: Amsterdam Security.

Om in alle security vragen te voorzien bestaat dit platform uit drie verschillende evenementen: de Amsterdam Security Conference, de Amsterdam Security Expo en de compleet nieuwe en internationaal georiënteerde Amsterdam Security Convention.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Profiel bezoekers

Aantal

8.000

Bedrijven

6.000

Bezoekduur

4,4 uur

Beslissingsbevoegd

76%

Profiel exposanten

Aantal

150

Meest waardevolle beurs

8 op 10

Bereik Amsterdam Security

Bezoekers tijdens de beurs 8.000
Website
50.000 bezoekers (per jaar)
Nieuwsbrief
20.000 abonnees
Twitter 1.800+ volgers

Beeldmateriaal