RAI Amsterdam heeft een rijk portfolio van eigen evenementen in binnen- en buitenland. Evenementen opererend in diverse sectoren, zoals automotive, bouw & beveiliging, food, lifestyle, maritiem, professionele schoonmaak, remanufacturing, verkeerstechnologie, watersport en watertechnologie. Met alle evenementen die wij organiseren stimuleren wij actief duurzame groei en ontwikkeling van de sector waar desbetreffende beurs in opereert. Elk evenement is op zijn terrein een platform dat met de juiste content, context en verbinding tussen de juiste communities duurzame groei en ontwikkeling stimuleert van mensen en markten. Daar gaan we voor! 

InnovationLAB - "Where innovation meets the industry"

Wij helpen innovaties de weg naar de markt te vinden. Iedere beurs van RAI Amsterdam heeft een herkenbare ruimte waar ideeën, innovaties en nieuws tastbaar worden. Een inspirerende omgeving waar kennis en ervaring gedeeld worden en mensen uitgedaagd worden om de branche naar grotere hoogte te stuwen, het Innovation Lab!

Een platform waar bezoekers (online en fysiek) nieuws en innovaties zien en ervaren passend binnen het thema van de beurs. Een concept dat exposanten een extra stimulans geeft om hun innovaties op de beurs te laten zien. Een kans voor beursorganisatoren om hun evenement te verrijken samen met een overkoepelend team dat proactief adviseert, ondersteunt en zorgt voor het delen van kennis/best practice en het maken van interessante cross-overs in verschillende domeinen. Een lab voor kenniscentra, onderzoeksinstituten, innovatiepartijen, startups om hun innovaties naar de markt te brengen.