• Gepubliceerd: 12 januari, 2016

Wethouder Vliegenthart overhandigt RAI-Wajongers contract

Sinds oktober vorig jaar zet de RAI zich als erkend leerbedrijf in om mensen met een beperking voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Op woensdag 13 januari 2016 ontvingen 7 RAI-Wajongers hun arbeidsovereenkomst uit handen van Arjan Vliegenthart, Wethouder Werk, Inkomen en Participatie en Jules Broex, manager HRM bij RAI Amsterdam.

RAI Amsterdam is de eerste beurs- en congresorganisatie in Nederland die in het kader van de Participatiewet mensen met een arbeidsbeperking in de gelegenheid stelt te leren en werkervaring op te doen. Hiermee levert RAI Amsterdam een bijdrage aan de afspraak van het bedrijfsleven en overheid om in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. 

Gezamenlijke effort

Om de Wajongers te kunnen plaatsen, werkte RAI Amsterdam nauw samen met het UWV, ROC van Amsterdam en WSP Groot-Amsterdam. In oktober 2015 zijn de leerlingen van start gegaan bij RAI Amsterdam. De uitreiking van de contracten aan de Wajongers is een belangrijke mijlpaal in deze samenwerking.

Achtergrond RAI-Wajongers-project

De Wajongers werken drie dagen per week en gaan één dag naar school waar zij opgeleid worden tot ‘Medewerker Hospitality en Dienstverlening’. Een interne bedrijfsopleiding op maat gemaakt voor RAI Amsterdam door het ROC van Amsterdam. De leerlingen worden ondersteund door een job-coach en een werkbegeleider van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

Feestelijke ceremonie

Tijdens een feestelijke ceremonie, die ook werd bijgewoond door familie, collega’s en begeleiders, zei Wethouder Vliegenthart: “Ik wens deze Amsterdammers erom veel succes. Dit is voor hun de eerste en een grote stap op weg naar werk. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het niet vanzelfsprekend is dat ze zonder hulp terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn dit soort leer- werkervaringsplekken enorm belangrijk. Het is mooi dat RAI Amsterdam die verantwoordelijkheid neemt en een goed opleidingsprogramma heeft ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Jules Broex, manager HRM bij RAI Amsterdam, vult de wethouder trots aan: “De RAI wil als werkgever actief en zichtbaar bijdragen aan het welzijn en welbevinden van huidige en toekomstige medewerkers. Wij zetten ons graag in als erkend leerbedrijf en zijn daarom blij dat wij in dit project leerlingen kunnen voorbereiden op de bredere arbeidsmarkt om uiteindelijk een vaste aanstelling te krijgen, hier bij de RAI of bij andere bedrijven in de hospitality sector.”

Dialoogsessie

Na de feestelijke ceremonie vond onder leiding van wethouder Vliegenthart een dialoog plaats met een aantal Amsterdamse bedrijven, waaronder RAI Amsterdam (allen deelnemer van de “99 van Amsterdam”*) en WSP Groot-Amsterdam. Deze dialoogsessie had als gezamenlijk doel om de implementatie van de Participatiewet in Amsterdam te bevorderen.

* De “99 van Amsterdam” is een netwerk van werkgevers in de regio Groot-Amsterdam, die ruimte willen maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen aan de slag te gaan inspireren, motiveren en ondersteunen zij elkaar om meer kansen te bieden aan deze doelgroep.

Koploper in duurzaamheid 

 Met dit credo wil RAI Amsterdam zich de komende jaren verder ontwikkelen tot één van de zichtbare koplopers op het gebied van duurzaamheid in de Europese beurs- en congresindustrie. Klik hier voor meer informatie

Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen het UWV, Pantar (het werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam), de AM Groep en gemeentes in de Amsterdamse regio. WSP helpt bedrijven door heel Nederland bij sociaal ondernemen en o.a. met het implementeren van de Participatiewet.