• Gepubliceerd: 12 mei, 2016

RAI Amsterdam zet zich in voor campagne ‘Open voor 50-plus’

Maandag 9 mei is een grootschalige landelijke campagne gestart om aandacht te vragen voor werkloosheid onder 50-plussers. RAI Amsterdam is een van de werkgevers die als ambassadeur optreedt in deze campagne. In de campagne wordt het accent gelegd op werkgevers om leeftijd-neutraal personeel te zoeken, voor vast of tijdelijk werk. Daarnaast wordt de doelgroep 50-plusser aangesproken om open te staan voor tijdelijk werk. De uitzendkoepels ABU en NBBU roepen de uitzendbureaus op om op deze wijze de kansen voor 50+ te vergroten. Door onze nieuwe partner In Person zijn wij, gezien onze ‘leeftijd neutrale’ samenstelling van het personeelsbestand, gevraagd mee te werken aan deze campagne.

Ook op de radio komt de RAI voorbij in een radiospot die door Jules Broex, HR Manager bij RAI Amsterdam, is ingesproken.

Voor meer informatie over de campagne, zie www.openvoor50plus.nl