De RAI is onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam en zet zich actief in de ontwikkeling en groei van Amsterdam en haar inwoners te stimuleren. We streven naar het creëren van meer social return voor de stad Amsterdam en haar omgeving. We investeren als werkgever in de lokale samenleving. We zetten gestructureerd in op het leveren van social return met betrekking tot de aanpak van jeugdwerkeloosheid, de rol van RAI Amsterdam als re-integratiebedrijf, de rol van RAI Amsterdam als erkend leerbedrijf en het laten participeren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

In 2015 hebben we het Werkakkoord Jongeren getekend. RAI Amsterdam wil en kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van kansen voor jongeren op werk. We helpen kansen voor jongeren te vergroten door het volgende te bieden:

  • Inzet flexkrachten & training: basistraining zoals bijvoorbeeld horecatrainingen of een verkeersregelaarsdiploma
  • Leermeester-gezeltraject bij Technische Dienst: BBL-leerlingen doorlopen 2-jarige opleiding en na afloop een vaste arbeidsovereenkomst
  • Rondleidingen (10-12x p.j.) aan studenten HBO als MBO: 600 studenten p.j.
  • Aanbieden ca. 90 stageplaatsen per jaar via ons eigen stage bureau. Stages op HBO- en MBO-niveau en de vormen BBL, BOL en Duaal
  • Training stagiairs: bijvoorbeeld solliciteren, personal branding, time management, Office-vaardigheden
  • OntdekkingsRAIs voor stagiairs: een dag meewerken bij andere afdeling (kennis opdoen en andere vaardigheden ontwikkelen)
  • RAI Discovery bij start stage: introductiedag bij Amsterdam RAI
  • Project RAI Hospitality bij ROC van Amsterdam: lessen aan de hand van e-modules van RAI, rondleiding en gastcollege, en gastvrijheid training. De 40 studenten werken drie dagen mee in Serviceteam van Huishoudbeurs

RAI Amsterdam erkend leerbedrijf

RAI Amsterdam is een erkend leer-werkbedrijf. RAI Amsterdam zoekt intensief de verbinding tussen opleiding en werkveld. Samenwerking met relevante opleidingsinstituten past daarbij. De voordelen hierbij zijn het bevorderen van aansluiting tussen studie en werkveld; het bevorderen van een inhoudelijke impuls van de opleiding; het neerzetten van RAI Amsterdam als werkgever op de arbeidsmarkt. We zijn drie structurele partnerships gestart met de Hogeschool van Amsterdam, Stenden Hogeschool Leeuwarden en MBO College Zuid (ROC, dat tegenover RAI Amsterdam is gevestigd).

RAI WAJONGers

Sinds oktober 2015 zet RAI Amsterdam zich als erkend leerbedrijf in om mensen met een beperking voor te bereiden op de arbeidsmarkt. RAI Amsterdam is de eerste beurs- en congresorganisatie in Nederland die in het kader van de Participatiewet mensen met een arbeidsbeperking in de gelegenheid stelt te leren en werkervaring op te doen. Hiermee levert RAI Amsterdam een bijdrage aan de afspraak van het bedrijfsleven en overheid om in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Om de Wajongers te kunnen plaatsen, werkt RAI Amsterdam sinds 2015 nauw samen met het UWV, ROC van Amsterdam en WSP Groot-Amsterdam. In oktober 2015 zijn de eerste 10 leerlingen van start gegaan bij RAI Amsterdam. De Wajongers werkten vier dagen per week en gingen één dag naar school waar zij opgeleid werden tot ‘Medewerker Hospitality en Dienstverlening’ aan de hand van een interne bedrijfsopleiding op maat gemaakt voor RAI Amsterdam door het ROC van Amsterdam. De leerlingen worden ondersteund door een job-coach en een werkbegeleider van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

RAI Amsterdam gebruikt de ervaringen in dit project om in de toekomst structureel geschikte arbeidsmogelijkheden te bieden voor werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet.
In januari 2016 ontvingen 7 RAI-Wajongers hun arbeidsovereenkomst uit handen van Arjan Vliegenthart, Wethouder Werk, Inkomen en Participatie en Jules Broex, manager HRM van RAI Amsterdam.