Bij de RAI willen wij een ieder de kans geven het beste uit zichzelf te halen en uit een ander. We creëren een continue leer- en leefomgeving waarin een ieder de kans krijgt zich optimaal te ontplooien. RAI Amsterdam wil als werkgever actief en zichtbaar bijdragen aan het welzijn en welbevinden van huidige en toekomstige medewerkers. Daarom voeren we een duurzaam HR beleid gericht op welzijn, vitaliteit en levensstijl van onze medewerkers.

RAI Vitaal

RAI Amsterdam stimuleert acties die leiden tot bewustzijn van het belang van gezondheid en activatie van de medewerkers tot deelname. Dit programma noemen we ‘RAI Vitaal’. Het programma bestaat onder meer uit:

  • gezondheid & fitheid
  • bevordering van het werkplezier
  • het vinden van een goede balans tussen werk en privé
  • stress- & verzuimpreventie
Top Employer 2016

RAI Amsterdam Top Employer

Sinds februari 2015 mag RAI Amsterdam zich rekenen tot de Top Employers. Aan deze prestatie is een uitvoerige beoordeling voorafgegaan, gericht op het HR-beleid dat wordt toegepast door RAI Amsterdam op 9 gebieden: Talent Strategy, Workforce Planning, On Boarding, Performance Management, Learning & Development, Compensation & Benefits, Leadership Development, Career & Succession Management en Culture.

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de mate waarin het beleid in de praktijk wordt nageleefd.RAI Amsterdam is objectief beoordeeld en gecertificeerd tot Top Employer. Voor (potentiële) medewerkers betekent dit concreet dat er binnen het bedrijf door optimale arbeidsomstandigheden volop ruimte wordt geboden om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.

Lees meer »

Duurzame inzetbaarheid

RAI Amsterdam wil met specifiek beleid gericht op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers waardoor zij productief, gemotiveerd, vitaal en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid binnen RAI Amsterdam kent drie aandachtspunten:

  • Dialoog bevorderen tussen leidinggevende en medewerker om inzetbaarheid nu en op lange termijn te bespreken
  • Cultuur creëren die het nemen verantwoordelijkheid t.a.v. de eigen inzetbaarheid vergroot
  • Beleid en middelen toekomst-proof maken om te ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid