RAI Amsterdam is dé ontmoetingsplaats van Amsterdam. De aderen van de stad Amsterdam lopen dwars door de RAI. RAI Amsterdam is dé plek waar wegen elkaar kruizen. Waar mensen van ver en van dichtbij elkaar ontmoeten. We willen een open veilige ontmoetingsplaats creëren waarin verschillende mensen samenkomen en elkaar stimuleren en versterken. Een open veilige ontmoetingsplaats is een omgeving waar iedereen zich thuis en welkom voelt. De RAI is er voor iedereen. Jong en oud, nationaal en internationaal. Daarbij vinden wij een goede relatie met omwonenden erg belangrijk.

Een open ontmoetingsplaats

Door haar perfecte ligging aan de rand van Amsterdam, met Schiphol op slechts 15 minuten afstand, wordt RAI Amsterdam als toegangspoort gezien naar de binnenstad van Amsterdam. We gebruiken onze ligging om het verkeer van de binnenstad te ontlasten. De RAI wordt ingezet als P+R locatie. De RAI is een ideale hub, vanwege de optimale verbondenheid met de stad. Zowel over het water als op de fiets en met het openbaar vervoer.

Meer over de bereikbaarheid van RAI Amsterdam »

Een veilige ontmoetingsplaats

RAI Amsterdam behoort tot één van de koplopers in Europa ten aanzien van veiligheidsbeleid in Convention centra. We willen een veilige werkplek bieden voor zowel onze in- als externe stakeholders. Het handboek Veilig werken van de RAI wordt ook door andere Europese Convention centra als leidraad gebruikt voor het opstellen van veiligheidsregels.

De Safety & Security Board van de RAI bewaakt het Health, Safety & Security-beleid van de RAI. Dit beleid is gericht op het nemen van veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen. Die ondersteunen:

  • dat de bedrijfsvoering op gastvrije wijze gecontinueerd wordt
  • dat de belangen van de RAI, de medewerkers, klanten, leveranciers en bezoekers in de breedst mogelijke zin behartigd worden
Meer over veiligheid in de RAI »

Relatie met omwonende

We willen een goede relatie met onze omgeving onderhouden. We proberen overlast daarom zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Daarnaast organiseren we proactief activiteiten voor de omgeving.

Geluidsoverlast proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door gebruik te maken van een zogenaamde akoestische RAI-geluidskaart. We kunnen hiermee voorspellen of er een geluidsontheffing aangevraagd moet worden en kunnen tevens tijdig preventieve maatregelen treffen. Met betrekking tot het verminderen van verkeer rondom de RAI doen we onder meer op de volgende manieren:

  • Proactief OV-gebruik naar de RAI stimuleren
  • Inzet buurtposten op drukke dagen
  • Samenwerken met NS, GVB en Taxicentrale Amsterdam
  • Het faciliteren van elektrisch vervoer
  • Bufferen vrachtverkeer rondom drukke beurzen
  • Inzet Mokum Maritiem

Ook betrekken we de buurt bij specifieke activiteiten. Zo bieden wij jaarlijks de mogelijkheid om bij dance events achter de schermen te kijken. En hebben wij meerdere keren een openhuis georganiseerd, waarin de buurt uitgenodigd werd de RAI te komen ontdekken. We hebben en onderhouden ook een goed contact met de verschillende platforms en buurtcomités. Dit wordt onder meer vormgegeven door een zogenaamd ‘Programmeringsoverleg’. Dit vindt drie tot viermaal per jaar plaats. Hierin wordt besproken wat er speelt bij de RAI en vindt dialoog plaats met de buurt.