Afvalscheiding is altijd een van de belangrijkste onderwerpen binnen het afvalmanagementbeleid van de RAI geweest. We scheiden zelf eerst al het afval op eigen terrein. Dit in tegenstelling tot wat in de congres- en evenementenbranche door veel branchegenoten achteraf wordt gedaan (door en bij de afvalverwerker). Een belangrijk voordeel van een goede on site afvalscheiding is minder transportbewegingen wat leidt tot minder CO2-uitstoot en kosten.

In nauwe samenwerking met Renewi zijn wij daarnaast continu bezig ons afval transport efficiënter te laten verlopen, door maximale belading van afval te bevorderen, zodat zo min mogelijk tramsportbeweging in- en om de RAI noodzakelijk zijn.

Verminderen transportbewegingen dankzij Mokum Mariteam

Een deel van ons afval vervoeren wij over het water, vracht door de gracht! Dankzij onze eigen haven is het mogelijk om in samenwerking met Mokum Maritiem afval te vervoeren over het water. Mokum Mariteam vervoert tweemaal per week de EcoCassettes van de RAI door middel van een elektrisch aangedreven schip via de Amsterdamse grachten naar Renewi. Daarmee is het een milieuvriendelijk alternatief voor vrachtverkeer en zorgt het daarnaast voor minder verkeer rondom de RAI.

Swill afval in een grote Swill tank

De EU wil binnen 2017-2025 food waste verminderd hebben met 30%. De Nederlandse overheid wil over vijftien jaar koploper zijn op het gebied van verduurzaming van voedselproductie en consumptie. RAI Amsterdam wil een bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen.

Food waste willen wij binnen de organisatie zo veel mogelijk beperken. Ten eerste door zorgvuldig in te kopen, afgemeten op de behoefte. Ten tweede door voedsel zo min mogelijk verloren te laten gaan als (rest)afval. In plaats daarvan willen we voedsel, of hergebruiken voor charitatieve instellingen zoals de Voedselbank, of hergebruiken als grondstoffen in de vorm van compost en biogas door de inzet van een swill tank.

RAI Amsterdam maakt voor swill afval (=organisch afval) gebruik van een swill tank. Dit afval levert nieuwe grondstof in de vorm van compost en biogas. In de swill tank kunnen grote hoeveelheden organisch afval worden verzameld, wat de benodigde transportbewegingen voor het afvoeren van organisch afval sterk verminderd.

De duurzame energie die opgewekt wordt uit ons Swill afval, wordt weer terug geleverd aan de RAI.