Afvalscheiding is één van de belangrijkste onderwerpen binnen het afvalmanagementbeleid van de RAI en krijgt dan ook veel aandacht voor, tijdens en na een evenement. Voor elk evenement wordt samen met Renewi een afval plan gemaakt.

Ons afvalmanagement tijdens opbouw, evenement en afbraak is gebaseerd op 100% recycling van afval, waarbij wij het principe hanteren ‘de vervuiler betaalt’. Dat houdt in dat organisatoren, exposanten, concessiehouders en in-house leveranciers betalen voor de hoeveelheid afval die zij produceren. Zo maken wij ze verantwoordelijk voor hun eigen afval. Ongescheiden restafval is de duurste categorie en aanleveren van gescheiden afval levert dus een kostenbesparing op.

Wij bieden oplossingen voor alle soorten afval en voor alle denkbare hoeveelheden. Onze partner in afval Renewi ondersteunt dit door verstrekking van sorteerbakken, zakken en dozen. Er wordt gelet op visueel onderscheidende methoden per soort afval om scheiding van afval te stimuleren.

Tijdens evenementen gaan medewerkers van Renewi aan de slag om de afvalstroom in goede banen te leiden. Zogenoemde milieucontroleurs van Renewi - de mannen met rode jassen - geven advies op maat aan exposanten en organisatoren om hun afval op de best mogelijke manier af te voeren.

Advies op maat

Organisatoren van evenementen kunnen na hun evenement op verzoek een rapport ontvangen, waarin aangegeven staat hoe goed het afval gescheiden is tijdens het evenement. Dit rapport kan gebruikt worden om te leren en het scheidingspercentage van de volgende editie van desbetreffend evenement te verhogen. Daarnaast kan de RAI in het voortraject advies geven betreft het afvalmanagement.