Samen met afvalverwerkingspartner Renewi realiseren wij 100% afvalrecycling. Zero waste is het uitgangspunt. Afval zien we als materiaal opzoek naar een nieuwe bestemming.

We proberen materialen dan ook zoveel mogelijk te recyclen tot nieuwe eindproducten en spannen ons in om deze producten weer zelf opnieuw te gebruiken. Van afval naar kunst, kleding, of (bio)brandstof.

Hierbij betrekken wij de hele keten om zoveel mogelijk mensen te inspireren om afval te reduceren, hergebruiken en te recyclen. Hierbij wordt gekeken naar innovatieve manieren om afval in te zamelen en ervoor te zorgen dat afval de RAI niet verlaat.

Afvalmanagement bij de RAI

Dat onze business veel afval creëert is een feit. Voor enkele dagen bouwen wij een ‘dorp’ op, die vervolgens weer volledig afgebroken wordt, om het volgende ‘dorp’ weer op te bouwen. Op een duurzame wijze omgaan met afval is dan ook een vereiste. Dit begint met zoveel mogelijk afval voorkomen, door slim om te gaan met materialen. De materialen die voor, tijdens en na een evenement blijven liggen worden vervolgens goed gescheiden, zodat wij samen met onze partner Renewi deze materialen weer volledig kunnen recyclen tot nieuwe producten, grondstoffen en brandstof. Die wij bij voorkeur in de RAI weer gebruiken.

Infographic Afvalmanagement 2015

Samenwerking met Renewi

Renewi, onderdeel van Shanks Group, is sinds 2012 volledig verantwoordelijk voor het afvalmanagementproces binnen de RAI. Samen met Renewi hebben we een Zero Waste traject afgelegd. De belangrijkste aandachtsgebieden hierbij waren:

  • Logistiek: verminderen van transportbewegingen door activiteiten slimmer aan te pakken
  • Menskracht: efficiënte en verantwoorde inzet van personeel
  • Techniek: op zoek naar toepassingen in techniek voor ons basisproces
  • Circulaire economie: 100% recycling en daarnaast zoeken naar manieren om ons eindproduct meerwaarde te geven

Renewi is in het bezit van verschillende certificaten waaronder de 26000-zelfverklaring, ISO 1400, de CO2 Prestatieladder, NEN 4400-1 en Code Verantwoordelijk Marktgedrag.