RAI Amsterdam maakt alleen gebruik van duurzame energie. RAI Amsterdam wekt met haar 1806 zonnepanelen zelf zonne-energie op. De energie die wij niet zelf kunnen opwekken wordt ingekocht. We kopen alleen duurzame energie in bij onze energieleverancier Nuon.

100% groene stroom

Wij nemen 100% groene stroom af van onze energieleverancier Nuon. De elektriciteit die wij gebruiken is volledig opgewekt uit duurzame bronnen.

100% procent groengas

100% groengas RAI Amsterdam is dichtbij de nullijn voor wat betreft het gebruik van aardgas, omdat wij nagenoeg volledig over zijn op Stadswarmte. Stadswarmte is een duurzamere energiebron dan aardgas. De restwarmte die vrij komt bij industriële processen, opwekken van energie en/of afvalscheiding, wordt via het stadsnet benut. Het gas dat wij op dit moment naast Stadswarmte nog verbruiken is 100% groengas. Ons gasverbruik wordt volledig gecompenseerd middels CO2 certificaten. RAI Amsterdam maakt gebruik van KlimaatNeutraal Gas van Nuon. Zo werken wij toe naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering en willen wij bijdragen aan een beter milieu.