RAI Amsterdam is een volledig zelfstandig opererende onderneming en wordt gefinancierd met private middelen. In het jaarverslag publiceren we de financiële resultaten van onze activiteiten en geven we onze visie op de toekomst.

 

Al onze activiteiten vallen onder RAI Amsterdam B.V., een werkmaatschappij van RAI Holding B.V. Deze holding is in handen van de Gemeente Amsterdam (25%) en de RAI Vereniging (75%).

Mede dankzij aanhoudend positieve resultaten beschikt RAI Holding over een solide balans. Voor het realiseren van positieve resultaten is het van belang dat de kostenstructuur voor een belangrijk deel flexibel is, zodat de kosten kunnen 'meebewegen' met omzetschommelingen.

Hieronder leest u de highlights over 2018 en de complete verslaglegging over de afgelopen jaren.

Bericht van de CEO

2018 was een absoluut topjaar voor RAI Amsterdam. Samen met onze stakeholders hebben we het beste bedrijfsresultaat in ons bestaan behaald. Meer dan 1,8 miljoen mensen bezochten het convention centre in Amsterdam of de buitenlandse evenementen van de RAI.

De klanttevredenheid steeg, ondanks het drukke jaar, nog iets uit boven het niveau van 2017. Daarnaast is er volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van een aangescherpte strategie en zijn diverse duurzame initiatieven ontplooid, waarbij de toekomstvisie 2030 op termijn de meeste impact zal hebben.

We zijn trots op deze toekomstvisie, niet in de laatste plaats omdat deze ons helpt ons verhaal te vertellen. Het maakt concreet waar het ons echt om gaat, in al zijn facetten: een onlosmakelijke rol vervullen voor de stad en bijdragen aan de duurzame groei en ontwikkeling van mensen, markten en onze omgeving.

Lees meer in het Jaarverslag »

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009