Wij werken aan een gastvrije en veilige RAI waarin wij de veiligheid willen verbeteren en het veiligheidsbewustzijn verhogen


Jaarlijks is RAI Amsterdam Convention Centre gastheer van zo’n 600 beurzen, congressen en evenementen. Daarmee is het één van Europa’s drukst bezette Convention Centres. Gedurende het jaar is de RAI een volcontinu bedrijf waar een grote diversiteit aan nationale en internationale mensen en middelen elkaar kruisen en opvolgen.

Voor een gastvrij ontvangst van al onze gasten moet iedereen in een veilige en verantwoorde omgeving kunnen werken. Daarom heeft de RAI een aantal veiligheidsregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

Veiligheidsregels tijdens opbouw- en afbraak van evenementen

Op- en afbouw

Met name de logistiek rondom opbouw en afbouw van beurzen kenmerkt zich door een dynamisch karakter. Dat neemt niet weg dat alle veiligheidsvoorschriften ook in deze fase nageleefd moeten worden om ongelukken en incidenten te voorkomen. Standbouwers en leveranciers moeten samen met organisatoren, exposanten en RAI-medewerkers tijdens de op- en afbouw hun weg vinden in deze complexe werkomgeving.

RAI Amsterdam houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en neemt haar verantwoordelijkheid met heldere, adequate regels die voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Zo creëren we een ‘veilige en gastvrije RAI’ en wordt het belang van ieder individu gerespecteerd om in een veilige en verantwoorde omgeving te kunnen werken. Bovendien speelt de RAI in op een veranderende veiligheidsperceptie.

Toegang

Tijdens opbouw- en afbraakperiodes is RAI Amsterdam alleen toegankelijk met een geldige opbouw-en afbraakbadge. Iedereen die zich tijdens opbouw en afbraak van evenementen in de hallen begeeft, dient zich online te registreren.

Handboek Veilig Werken

Wij werken aan een gastvrije en veilige RAI waarin wij de veiligheid willen verbeteren en het veiligheidsbewustzijn verhogen. Het handboek Veilig Werken is van toepassing voor een ieder die zich in en rondom het RAI-complex bevindt. Het handboek is een ‘levend document’ dat periodiek verbeterd zal worden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van RAI Amsterdam of u kunt een mail sturen naar safety@rai.nl.

Handboek veilig werken »

Aanmelden werkzaamheden

Om uw en onze veiligheid te waarborgen is het belangrijk te weten wat er waar gebeurt in en om de RAI. Gevaarlijke of risicovolle werkzaamheden vereisen meer voorbereiding en aandacht. Om in kaart te brengen welke risico’s aan bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen voor gezondheid, veiligheid en milieu is het belangrijk dat werkzaamheden aangemeld worden. Het gaat om werkzaamheden die in opdracht van RAI Amsterdam worden uitgevoerd. Specifiek gaat het om werkzaamheden op of aan het dak, technische installaties, besloten ruimten en werken op hoogte. Door middel van een werkvergunning veilig werken weten wij precies welke werkzaamheden waar en wanneer plaatsvinden. Vanaf 1 december 2011 is de werkvergunning verplicht.

Aanvraag werkvergunning »