Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden tegenover alle partijen. Alle activiteiten zijn gestoeld op onze geformuleerde kernwaarden en business principes en zijn overeenkomstig de hieronder vermelde reglementen.

Reglement van de raad van commissarissen van RAI Holding B.V. »

Het reglement van de raad van commissarissen van RAI Holding B.V. bevat de volgende bijlagen:

  • Bijlage 1: het reglement voor de Auditcommissie van de RvC;

  • Bijlage 2: het reglement voor de Remuneratiecommissie van de RvC;

  • Bijlage 3: het reglement voor de Selectie- en benoemingscommissie van de RvC;

  • Bijlage 4: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de RvC.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen RAI Holding B. V. »