Start campagne ‘Meedoen met een handicap’ op de Horecava

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen één of meer handicaps. Mensen die minder of niet kunnen zien of horen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of met een psychische of psychiatrische aandoening. Net als iedereen willen zij gewoon werken, boodschappen doen en uit eten. Door fysieke en sociale drempels is dit niet altijd mogelijk. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS heeft 12 januari, tijdens de horecavakbeurs Horecava (9 t/m 12 januari) de campagne ‘Meedoen met een handicap’ gestart.

Met de campagne wil Van Rijn Nederlanders bewust maken en inzicht geven in wat zij zelf kunnen doen om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen aan onze samenleving. Aanwezige ondernemers zijn gisteren opgeroepen om hun horecazaak vanuit het perspectief van iemand met een handicap te bekijken én om met eenvoudige aanpassingen het verschil te maken voor potentiële gasten. Bezoekers en exposanten konden ook een parcours afleggen in een rolstoel met drempels of geblindoekt lopen.

Beursmanager Luuk Scholte deed het openingswoord en gaf de noodzaak aan om horeca goed toegankelijk maken voor minder validen en was uitermate tevreden dat de Horecava als platform kon dienen om deze campagne te starten. Ook heeft Luuk kort toegelicht dat wij dit kwartaal het keurmerk ITs (Integrale Toegankelijkheidsstandaard voor minder validen) ontvangen. De afgelopen jaren is een meerjarenplan uitgevoerd specifiek voor de toegankelijkheid van minder-validen in de RAI. Zo zijn bijvoorbeeld toiletten, liften en parkeerplekken aangepast, maar ook geleidelijnen, van en naar de RAI en voorzieningen voor slechthorenden en slechtzienden zijn verder verbeterd. De staatssecretaris was blij te horen dat de RAI zo pro-actief mee bezig is met dit onderwerp.

VN-verdrag Handicap
De campagne komt voort uit het VN-verdrag Handicap dat sinds juli 2016 geldt in Nederland. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher.

Volg ons op

Nieuwste foto's

Bekijk alle foto's »

Nieuwste video

Bekijk alle video's »