Maak kennis met onze nieuwe Omgevingsmanager

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Sinds kort ben ik, Rik Hoogendoorn, Omgevingsmanager van RAI Amsterdam. Samen met mijn team, bestaande uit: Traffic Management, Event Management, Vergunningen, MVO en Communicatie zetten wij ons in om een goede buur te zijn, waarbij we overlast minimaliseren en we de samenwerking verstevigen. 

Met de binnenstedelijke ligging van de RAI bevinden wij ons op een locatie waar diverse belangen samenkomen. Het managen van deze belangen is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk voor de legitimiteit van de RAI op de huidige locatie. Omgevingsmanagement bij RAI Amsterdam (OMRA) krijgt daarom alle aandacht! Hierbij gaat het om het stimuleren, begeleiden en onderhouden van een goede verbinding en relatie tussen de RAI en haar directe omgeving, zoals: bewoners, ondernemers, passanten, gemeentelijke instellingen, bezoekers etc. 

Het gewenste resultaat is tweeledig; aan de ene kant wordt er gewerkt aan een door de omgeving ervaren goede relatie en verbinding met RAI Amsterdam, waarbij de bedrijfsvoering van de RAI door de omgeving als acceptabel en verantwoord ervaren wordt. (bijvoorbeeld: het minimaliseren van overlast en hinder, misverstanden, onbegrip, ervaren verlies of klachten etc.). Aan de andere kant wordt er gewerkt aan een samenwerking en verbondenheid met de omgeving met als doel de eigen en ook gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren (bijvoorbeeld de belangen en kennis van omwonenden inzetten om daarmee te komen tot nieuwe waardevolle oplossingen, ideeën, of bijvoorbeeld een slimme fasering van projecten). 

U kunt de RAI bereiken via het speciale burentelefoonnummer 06 543 92 845 of een e-mail sturen naar buren@rai.nl. Mocht u met mij persoonlijk van gedachte wisselen kunt u mij bereiken via r.hoogendoorn@rai.nl

Met vriendelijke groet,

Rik Hoogendoorn
Omgevingsmanager RAI Amsterdam

RAI_Rik_960x960

Volg ons op

Nieuwste foto's

Bekijk alle foto's »

Nieuwste video

Bekijk alle video's »