Wat je als event kan leren van Obama en andere wereldleiders

‘In de evenementenwereld moet je altijd alert blijven. Als de markt verandert, moet ook het evenement veranderen. Dat lijkt eng, maar publiek verliezen is veel enger,’ aldus beursmanager Nynke Lipsius. Ze transformeerde de beurs Safety Security Amsterdam tot een kennisevenement, waarbij ze afkeek bij Hollywood. ‘Het was bloedstollend.’

‘We merkten dat de markt voor beveiliging verandert. Vroeger had je verschillende aanbieders met oplossingen voor verschillende veiligheidskwesties. Dat voldoet in veel gevallen niet meer. De veiligheidsissues zijn complex, de ‘bad guys’ dringen zowel in de fysieke als de virtuele wereld binnen en alles staat met elkaar in verband. Een klant wil geen product meer, die wil een totaaloplossing. Dat betekent dat een beurs met producten niet meer genoeg is. Er is ook behoefte aan kennis. Maar hoe maak je die bespreekbaar?’

Openheid over geheime kwesties
‘Security is een spannend vak. Het gaat over boeven, brand, terroristen en cybercrime. Genoeg stof voor een opwindend evenement, zou je zeggen. Toch blijkt dat moeilijk. Een bank gaat niet zomaar praten over de cyberaanvallen waar ze mee te maken krijgt en een vervoersmaatschappij wil haar veiligheidsdilemma’s liever niet in de openbaarheid. Hoe praat je dan toch over veiligheidsoplossingen? We vonden het antwoord bij de Nuclear Summit in 2014 in Den Haag. Daar spraken de wereldleiders met elkaar op basis van scenario’s; fictieve verhalen gebaseerd op zeer realistische situaties. Ook op een evenement over resistentie tegen antibiotica werd dit scenario based programming toegepast.’

Scenario based programming
‘Dat uitgangspunt besloten wij over te nemen. We benaderden Scenarios4Summits, die de scenario’s voor die nucleaire top hadden geschreven. We ontdekten dat deze aanpak ook voor onze veiligheidsevenement uitstekend geschikt is.

Om een film te maken die de echt nijpende kwesties aansnijdt, hebben we samengewerkt met de belanghebbenden van de conventie: commerciële partijen, kennisinstellingen zoals TU Delft en bezoekers. In totaal meer dan 50 personen. We vroegen hen van alles, maar vooral: waar lig je wakker van? Met een professionele scenarioschrijver hebben we dit in kleinere groepen uitgewerkt in een concreet scenario. Daarvan is een film gemaakt, in drie opeenvolgende delen. Je ziet eerst een schijnbaar normale situatie van een bedrijf. Vervolgens zie je de voortekenen van wat er mis kan gaan. En dan zie je wat er gebeurt en hoe het zo ver kon komen. Die drie filmdelen zijn vertoond aan het publiek tijdens de conventie. In elke sessie zag je een filmdeel, experts spraken over de inhoud en er vonden discussies plaats. Er kwam geen Powerpoint aan te pas.’

Open discussie
‘De films bevatten veel lagen. De discussieleiders zoomden telkens in op verschillende aspecten. In de ene sessie vormde een film de basis voor een discussie over het veiligheidsbewustzijn van personen, een andere sessie zoomde in op General Data Protection Regulation (GDPR). Het grote voordeel was dat mensen echt met elkaar in gesprek gingen, zowel horizontaal als verticaal. Beveiligingsdirecteuren van verschillende organisaties konden praten over risico’s en oplossingen zonder hun bedrijfsgeheimen prijs te geven. Gebruikers spraken met kennisinstellingen en leveranciers over hun behoeften en hoe ze elkaar kunnen helpen. Vervolgens was er nog de mogelijkheid om de Amsterdam Security Expo te bezoeken om bepaalde oplossingen in praktijk te zien.’

Teaser trekt mensen aan
‘Een bijkomend voordeel was dat wij de teaser van de film konden gebruiken om mensen uit te nodigen. Probeer na het zien hiervan maar eens weg te blijven. Het werkte. Met ruim 140 exposanten en partners trokken we 6.000 bezoekers in drie dagen. Het aandeel bezoekers met een IT-achtergrond steeg van 5 procent in 2015 naar 14% dit jaar. Ook het aandeel bezoekers met een directiefunctie steeg fors: van 20% in 2015 naar 54% in 2017. Het laat zien dat we met Amsterdam Security een goede nieuwe weg in zijn geslagen, gericht op de toekomst.’

Samenwerking IT en fysieke security
‘Het was een enorme klus, het vergde een flinke investering en het was voor iedereen wennen. Maar wát een energie kwam er vrij. Deze nieuwe aanpak voegde veel waarde toe voor bezoekers. Uniek was dat IT-experts en fysieke beveiligingsprofessionals met elkaar in gesprek gingen. Daardoor werd er op een integraal niveau gesproken over oplossingen, wat voor de eindgebruiker inmiddels een randvoorwaarde is.’

CEO’s geïnteresseerd
‘Dit sprak ook CEO’s aan – die herkenden in de film hun eigen nachtmerries, die helaas maar al te reëel kunnen worden. We maakten deze risico’s én de oplossingen tastbaar. Zo veranderde een traditionele beurs in een energiek evenement waar iedereen bij wilde zijn en waar mensen nu alweer naar uitkijken. Om een evenement relevant te houden, moet je blijven ontwikkelen. Ik zou andere organisatoren willen adviseren: ga met je partners en bezoekers in gesprek, denk vanuit hun behoeften en kies een vorm die daarbij past. Dat kan eng zijn en ik garandeer je dat je hobbels tegenkomt. Maar als het event een succes is, dan weet je waar je het voor doet.’

Nynke Lipsius

Nynke Lipsius

Nynke Lipsius | LinkedIn | Director Amsterdam Security | Cybersecurity | Tech | Drones | New Business Development | Innovation