RAI Amsterdam is optimaal bereikbaar. Naast een eigen treinstation, tramhalte en afslag op de ringweg van Amsterdam, krijgt RAI Amsterdam met de Noord/Zuidlijn ook een metrostation voor de deur.


Bouwen aan de toekomst

Steden met drang naar vernieuwing bouwen aan hun toekomst. Amsterdam is zo’n stad waar al veel gebeurt en ook nog de nodige plannen in ontwikkeling zijn. Neem bijvoorbeeld de verbetering van het openbaar vervoer met de aanleg van de Noord/Zuid metrolijn en de ontwikkeling van de Zuidas tot internationaal toonaangevende bedrijvenlocatie. Die toekomstgerichte oriëntatie kan hier en daar enige hinder opleveren, maar de plannen en de uitvoering daarvan zijn vooral het bewijs van vitaliteit.

Bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor toekomstig succes. Met de aanleg van de Noord/Zuidmetrolijn wordt daaraan voor RAI Amsterdam meer dan voldaan. We verheugen ons op een nog betere bereikbaarheid dan nu reeds het geval is.


Tracé Noord Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn is een 9,7 kilometer lange metrolijn. In Amsterdam-Noord begint de metro bovengronds om vervolgens onder het IJ door te duiken richting het centrum van Amsterdam. Vanaf Centraal Station Amsterdam vervolgt de metro zijn weg onder de straten Damrak, Rokin, Vijzelstraat, Vijzelgracht, Ferdinand Bolstraat en Scheldestraat om vervolgens bij station Europaplein uit te komen. Daarna maakt de metro een bocht om de RAI Amsterdam heen en gaat onder de Ringweg A10 door om daarna weer bovengronds te komen op weg naar station Zuid, het eindstation. Hier sluit de metro aan op het bestaande openbaar vervoersnetwerk. Schiphol Airport is van daaruit nog maar enkele treinminuten reizen.


Station Europaplein

Station Europaplein ligt op een diepte van acht meter direct voor RAI Amsterdam. Het station krijgt twee toegangen. De noordelijke entree ter hoogte van de Europahal (hal 1) en de zuidelijke ter hoogte van de ingang van het Holland Complex.


Planning

Het werk aan de Noord/Zuid metrolijn wordt uitgevoerd in de periode 2004-2017. De ruwbouw van station Europaplein is klaar. De toekomstige toegangen naar het metrostation zijn tijdelijk afgedekt en worden in een later stadium opengemaakt en afgebouwd. De exacte planning wordt op dit moment uitgewerkt.

Tot eind 2012 rijden ondergronds door station Europaplein de treintjes voor de aanvoer van materiaal voor de tunnelboormachines [link naar http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn/tunnelboren]. Een stukje verderop, op het Scheldeplein, is nog een klein bouwterrein ingericht. Ook hier vinden op dit moment alleen ondergrondse werkzaamheden plaats. Organisatoren, exposanten, bezoekers en leveranciers ondervinden hier overigens geen hinder van. Wanneer het tunnelboren eind 2012/begin 2013 klaar is, worden vanaf het Scheldeplein de boormachines uit de tunnel getakeld en afgevoerd. Daarna wordt de schacht afgebouwd en het plein weer ingericht. Meer informatie over de Noord/Zuidlijn is te vinden op: www.amsterdam.nl/noordzuidlijn


Openbare ruimte

RAI Amsterdam maakt deel uit van het Zuidas gebied. Een locatie die zich momenteel ontwikkelt tot een hoogwaardige bedrijvenlocatie. De ambities bij de ontwikkeling van de Zuidas zijn hoog. Ook voor de openbare ruimte gaat het om het formuleren van het hoogst haalbare. Bij het bepalen van wat daaronder wordt verstaan is een voortdurende afstemming vanuit de markt en de samenleving een essentieel onderdeel van de strategie.