MVO-beleid en organisatie

MVO Beleidsterreineigenaren

RAI Amsterdam is voortdurend bezig met vernieuwing en verbetering. Sinds 2013 hebben we een stevige ambitie en een nieuwe MVO-beleid. Een beleid dat MVO binnen onze organisatie naar het volgende niveau tilt. Dat beleid borgen we in een nieuwe MVO-organisatie zodat dit toekomstbestendig is. En een wezenlijke bijdrage levert aan het creëren van shared value. Voor onze stakeholders en voor ons zelf. 

Jaarlijks hebben we met meerdere stakeholdergroepen contact en vragen wij feedback. In 2012 hebben we een uitgebreide stakeholderconsultatie gedaan. De ontvangen feedback is zo veel mogelijk meegenomen in de ontwikkeling van het MVO-beleid 2013-2017.

Onze stakeholders zijn:

  •  Klanten (bezoekers, organisatoren, exposanten
  • Toeleveranciers
  • (Toekomstige) medewerkers
  • Aandeelhouders
  • Zakelijke brancheomgeving
  • Omwonenden
  • De stad Amsterdam

Creating a great environment to meet

Great environment to meet

MVO-ambitie & doelen 

Verticale kas

RAI-MVO-beleidsverklaring

Zonnepanelen