Logistieke voorzieningen

Internationaal transport
Onze logistiek partner DB Schenker heeft een vast kantoor in RAI Amsterdam, met een team logistieke specialisten. Transportdiensten kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week worden gepland en uitgevoerd. Het logistiekkantoor is niet alleen bemand tijdens de opbouw- en afbraakperioden, maar ook tijdens de evenementen. DB Schenker biedt flexibele oplossingen voor logistiekwensen en garandeert een optimale service voor individuele deelnemers.

Opslag op locatie
Er zijn twee belangrijke opslagfaciliteiten bij RAI Amsterdam (Holland- en Europa Complex) met een totaal vloeroppervlak van 1.442 m². Daarnaast kan DB Schenker, op maat, tijdelijke opslagfaciliteiten buiten het RAI terrein aanbieden. 

Laden en lossen

DB Schenker levert deze diensten met behulp van een scala aan moderne hefapparatuur. Alle apparatuur voldoet aan de meest recente milieueisen. Een aantal vorkheftrucks staat permanent op locatie, kranen en ander zwaar materiaal dienen vooraf te worden besteld.

Verkeersregeling
Tijdens de drukke opbouw- en afbraakperiodes creëert RAI Amsterdam ‘bufferzones’ voor vrachtwagens. De verkeersregelaars regelen de beperkte ruimte op de werkterrassen. Zij roepen de vrachtwagens op uit de bufferzone wanneer er ruimte vrijkomt om te laden en zij zorgen ervoor dat trucks niet langer op de terrassen blijven dan nodig. Deze service wordt gedirigeerd zodat vrachtwagens op tijd kunnen lossen en laden.

Uitklaring/inklaring douane

Douaneformaliteiten zijn goed geregeld in Nederland. Deze kunnen worden gefaciliteerd door middel van de douanelicentie en het entrepot van DB Schenker. De verwerking van goederen in het entrepot bij RAI Amsterdam neemt ongeveer een uur in beslag, goederen kunnen permanent of tijdelijk worden ingeklaard. Voor permanente inklaring zijn douanerechten en –belasting verschuldigd. Tijdelijke import is vrijgesteld van rechten en belasting bij gebruik van het entrepot van DB Schenker, en onder de voorwaarde dat de goederen in entrepot opnieuw worden geëxporteerd. Inklaring van lucht- en zeevracht kan worden geregeld in de lucht- of haven bij binnenkomst in Nederland. Inklaring op het vliegveld neemt meestal vier tot zes uur in beslag, in de haven een of twee dagen.

Binnenlands transport
Het team van DB Schenker plant en coördineert het transport van inkomende en uitgaande zee- en luchtvracht. Bemiddelaars op Schiphol en in de haven van Rotterdam regelen de lokale gang van zaken.

Internationale vracht
DB Schenker kan het transport van expositiestukken van over de hele wereld en ook de terugreis na het evenement regelen.