Afvalmanagement

Samen met afvalverwerkingspartner Beelen streven wij naar 100% afvalrecycling en zero waste. Afval zien wij namelijk als materiaal op zoek naar een nieuwe bestemming. Wij proberen materialen dan ook zoveel mogelijk te recyclen. Van afval naar kunst, kleding, of (bio)brandstof. Hierbij betrekken wij de hele keten om zoveel mogelijk mensen te inspireren om afval te reduceren, hergebruiken en te recyclen. Afval wordt op innovatieve manieren ingezameld om ervoor te zorgen dat afval de RAI niet verlaat.

Per evenement wordt er, achter de schermen, door onze afvalverwerkingspartner Beelen een plan van aanpak opgesteld, dat per fase van uw evenement (opbouw, inrichting, evenement, afbraak) in beeld brengt wat er met de afvalstromen gebeurt. Hierdoor kan het afvalproces beter worden gestuurd, waardoor de afhandeling van het afval op uw evenement zo min mogelijk tijd in beslag neemt. 

Afvalmanagement tijdens opbouw, evenement en afbraak is gebaseerd op 100% recycling van afval, waarbij iedereen betaalt voor zijn eigen afval.

Exposanten worden begeleid en geadviseerd in het afvoeren van hun afval. Hierdoor blijft er minder ‘rondzwerven’ wat aan u wordt doorbelast. Naast het feit dat afval scheiden goed voor het milieu is en 100% recycling mogelijk maakt, brengt het ook kostenvoordelen met zich mee. Restafval is namelijk de duurste variant van afval. Het scheiden van afval zorgt ervoor dat zowel u als uw exposanten minder kosten maken.

Wat levert afvalmanagement mij nu op?
Door als organisator inspanning te verrichten en samen met ons te komen tot het scheiden van afval, worden afvalstromen in goede banen geleid. Dit bespaart u tijd wat opbouw en afbouw betreft, levert betere scheiding en toewijzing op wat uiteindelijk kan zorgen tot lagere kosten.